Divpusējā dialoga ietvaros tiekas Satversmes tiesas un Ekonomisko lietu tiesas tiesneši un darbinieki

12.01.2024.

Piektdien, 12. decembrī, norisinājās Satversmes tiesas un Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu un darbinieku tikšanās, lai pārrunātu aktuālos jautājumus abu tiesu judikatūrā un darba organizācijā.

Tikšanās ievaddaļā Ekonomisko lietu tiesas pārstāvjus uzrunāja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, uzsverot Ekonomisko lietu tiesas būtisko lomu sarežģītu ar ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem saistīto lietu izskatīšanā, tādējādi citstarp no civiltiesiskās apgrozības izņemot noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Satversmes tiesas priekšsēdētājs vienlaikus akcentēja tiesu dialoga nozīmi, jo diskusijas par aktuālajiem tiesību problēmjautājumiem palīdz veidot vienotu skatījumu uz tiesību piemērošanu, kā arī ir būtisks priekšnosacījums tiesiskuma stiprināšanai un pamattiesību aizsardzībai.

Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājs Miķelis Zumbergs izteica gandarījumu par abu tiesu atvērtu un efektīvu dialogu, kā arī vērtīgām atziņām piepildītu diskusiju attiecībā uz Ekonomisko lietu tiesai aktuāliem tiesību jautājumiem, kas saistīti ar tiesvedības specifiku lietās par noziedzīgi iegūtu mantu un ar apsūdzēto obligāto dalību krimināllietās par sevišķi smagiem nodarījumiem.

Ekonomisko lietu tiesas tiesneši tika iepazīstināti arī ar Satversmes tiesas judikatūras aktualitātēm, savukārt Satversmes tiesas Juridiskā departamenta pārstāvji un tiesnešu palīgi kopā ar Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu palīgiem dalījās pieredzē par sava darba specifiku, pētniecības metodēm un citiem praktiskiem jautājumiem attiecībā uz atbalsta sniegšanu tiesnešiem. Abu tiesu tiesneši un darbinieki bija vienisprātis, ka aktīvs tiesu dialogs sekmē tiesnešu un darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidi, attiecīgi uzlabojot visa tiesu varas atzara spēju efektīvi aizsargāt ikvienas personas tiesības.

 

Satversmes tiesas un Ekonomisko lietu tiesas tiesneši un darbinieki. Foto: Aleksandrs Kravčuks.

Satversmes tiesas un Ekonomisko lietu tiesas tiesneši un darbinieki. Foto: Aleksandrs Kravčuks.