Devītās Sarunas par Latviju. Vai vienoti dažādībā?

29.06.2022.

Pieejams video ieraksts no devītajām Sarunām par Latviju “Vai vienoti dažādībā?”.

Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 17. jūnijā devīto reizi organizēja Sarunas par Latviju. Pasākumu atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ar videoapsveikumu. Devīto sarunu vadīja bijusī Satversmes tiesas tiesnese un priekšsēdētāja, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Sanita Osipova. Sarunā piedalījās filozofijas doktore Skaidrīte Lasmane, tēlnieks Gļebs Panteļejevs, kulturologs Deniss Hanovs, žurnālists Kārlis Arājs. Noslēgumā sarunas kopsavilkumu veidoja bijusī Satversmes tiesas tiesnese un priekšsēdētāja, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele.

Devītā saruna par Latviju rosina uz domu apmaiņu par to, kā būt vienotiem dažādībā. “Vienoti dažādībā” – tas ir Eiropas Savienības vadmotīvs, kas balstīts Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā ietvertajās vērtībās. Tās visas nostiprinātas arī Latvijas Republikas Satversmē, proti: cilvēka cieņa, demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesības, mazākumtautību tiesības, vienlīdzība. Dažādība ir dabiska, un tajā ir spēks, ja vien izdodas to virzīt uz vienotu mērķi, tomēr vēsture rāda, ka visbiežāk dažādība ir tikusi pārprasta un novedusi pie destrukcijas. Vēsturiski cilvēkos ir iekodētas arī bailes no dažādības, jo dažādība mūs izaicina, liek iziet ārā no savas ierastās komforta zonas.

Sarunas dalībnieki dalījās pārdomās un meklēja atbildes uz jautājumiem:

  • Vai Latvijas sabiedrība ir vienota dažādībā? Vai tas ir iespējams?
  • Kam jānotiek, lai tas būtu iespējams?
  • Ko saprotam ar tādām Satversmes ievadā uzsvērtām vērtībām kā Latvijas valsts, solidaritāte un ilgtspējīga Latvija ilgtspējīgā pasaulē?

Detalizētāka informācija par pasākumu pieejama šeit.

Devītās sarunas video ieraksts pieejams šeit:

Sarunas audio ierakstu var klausīties Satversmes tiesas raidierakstā Tversme.

Par Sarunām par Latviju

Satversmes tiesa, godinot valsts 100. gadadienu, 2018. gadā aizsāka sadarbību ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, veidojot jaunu tradīciju – dažādu nozaru profesionāļu un viedokļu līderu sarunas par Latviju, Latvijas tautu un Satversmē ietvertajām vērtībām. Sarunu ietvaros tās dalībnieki, iedvesmojoties no latviešu vēstures un kultūras mantojuma spilgtākajām epizodēm un nozīmīgākajiem darbiem, diskutē par dažādām tēmām, kas skar Latvijas sabiedrību, Latvijas valsts esību un izaicinājumus.

Pirmajās sarunās tika caurskatīti rakstnieces Māras Zālītes autobiogrāfiskie romāni “Pieci pirksti” un “Paradīzes putni”, runājot par latviešu tautas pagātnes pieredzi, pagātnes mantojuma pārvarēšanu, Latvijas valstij simtgades slieksni sasniedzot un to pārkāpjot.

Video:

Astotās sarunas dalībnieki diskutēja par to, ko nozīmē taisnīga valsts un neatkarīga tiesa.

Video: