Darbu uzsāk Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova

17.08.2011.

Šodien, 17.augustā pēc zvēresta nodošanas darbu Satversmes tiesā uzsāk tiesnese Sanita Osipova.

Sanita Osipova ir dzimusi 1968.gadā. 1991.gadā viņa ir absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kur 1998.gadā ieguva arī doktora grādu, aizstāvot disertāciju „Lībekas pilsētas tiesības un to ietekme Hanzas savienības pilsētās”.

No 1991. līdz 2001.gadam Sanita Osipova strādāja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un politisko zinātņu katedrā, līdz 1998.gadam kā asistente un lektore, vēlāk – kā docente. No 1998. līdz 1999.gadam vadījusi arī Tiesību katedras darbu Biznesa augstskolā „Turība”. Bet no 1999. līdz 2001.gadam bijusi Biznesa augstskolas „Turība” Juridiskās fakultātes dekāne un asociētā profesore. No 2001.gada līdz apstiprināšanai Satversmes tiesas tiesneša amatā Sanita Osipova bija Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītāja. 2006.gadā Sanita Osipova ir ievēlēta par Latvijas Universitātes profesori.

Sanita Osipova ir veikusi plašu zinātnisko darbību, piedaloties ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs, veicot pētījumus un tulkojot grāmatas. Kā viesprofesore un vieszinātniece strādājusi Minsteres Vestfāles Vilhelma universitātē.

Sanita Osipova ir vairāk nekā 40 dažādu publikāciju autore par tiesību teorijas un vēstures, kā arī tiesību socioloģijas jautājumiem. Tāpat Sanita Osipova aktīvi piedalījusies un vadījusi dažādus tiesību zinātnes projektus, kā arī zinātniskās, akadēmiskās un profesionālās komisijas.

2011.gada jūlijā Sanita Osipova ir apstiprināta Satversmes tiesas tiesneša amatā.