Amatā stājas Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska

26.04.2016.

Šodien 26. aprīlī tiesneša zvērestu nodeva un Satversmes tiesas tiesneša amatā stājās Daiga Rezevska.

_83U3918

Daiga Rezevska ir dzimusi 1974. gada 18. februārī.

1996. gadā viņa ar izcilību absolvēja Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kur turpināja arī studijas maģistrantūrā Valststiesību un politoloģijas zinātņu apakšprogrammā, bet 2002. gadā ieguva tiesību doktora zinātnisko grādu.

Darba gaitas Daiga Rezevska ir sākusi 1993. gadā kā asistente Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedrā. Dažādos akadēmiskos amatos bijusi gan Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, gan Rīgas Juridiskajā augstskolā, gan Eirofakultātē.

No 1997. līdz 1999. gadam bijusi tiesneša palīdze Satversmes tiesā.

2001. gadā bija viena no Publisko tiesību institūta dibinātājiem.

Bijusi izdevniecības “Ratio iuris” direktore un juridiskā žurnāla “Likums un tiesības” galvenā redaktore. No 2005.-2010. gadam bijusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekle. Kopš 2007. gada arbitra vietniece EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesā._83U3965

2010. gadā Daiga Rezevska kļuva par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes prodekāna pienākumu izpildītāju, bet drīz vien arī iecelta par prodekāni. Šo amatu Daiga Rezevska ieņēma līdz 2012. gadam, vienlaikus vadot arī Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedru.

2010. gadā ievēlēta par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesori. No 2012. līdz 2014. gadam bijusi Latvijas Zinātnes padomes eksperte juridiskajā zinātnē.

Daiga Rezevska ir darbojusies Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijā. Viņa ir daudzu Latvijas un starptautisku projektu eksperte.

Daiga Rezevska ir daudzu publikāciju un vairāku grāmatu autore par konstitucionālo tiesību jautājumiem, vispārējiem tiesību principiem, juridisko metodi un citiem jautājumiem.

2015. gada 15. oktobrī Saeima apstiprināja Daigu Rezevsku par Satversmes tiesas tiesnesi. Daiga Rezevska amatā stājās 2016. gada 26. aprīlī.


Zvēresta ceremonijas bildes apskatāmas šeit, video šeit.