Daiga Rezevska atstāj Satversmes tiesas tiesneses amatu

23.05.2022.

Šodien, 23. maijā, izbeidzas Satversmes tiesas tiesneses Daigas Rezevskas pilnvaras.

Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska ir informējusi Satversmes tiesu, ka viņa atstāj tiesneses amatu pēc pašas vēlēšanās. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 8. panta otrajai daļai Satversmes tiesas tiesnesis pirms pilnvaru termiņa izbeigšanās var atstāt amatu pēc paša vēlēšanās, rakstveidā par to paziņojot Satversmes tiesai.

Saeima apstiprināja Daigu Rezevsku par Satversmes tiesas tiesnesi 2015. gada 15. oktobrī pēc desmit Saeimas deputātu priekšlikuma, savukārt tiesneses amatā Daiga Rezevska stājās 2016. gada 26. aprīlī.

Satversmes tiesā ir septiņi tiesneši, kurus ar ne mazāk kā 51 Saeimas locekļa balsu vairākumu uz likumā noteikto laiku apstiprina Saeima. Trīs Satversmes tiesas tiesnešus apstiprina pēc ne mazāk kā desmit Saeimas deputātu priekšlikuma, divus – pēc Ministru kabineta priekšlikuma, bet vēl divus – pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma.

Satversmes tiesa Satversmes tiesas likumā noteiktajā kārtībā ir informējusi Saeimu par tiesneses Daigas Rezevskas pilnvaru izbeigšanos.

Informācija par tiesnesi Daigu Rezevsku pieejama šeit.