Covid-19: Satversmes tiesa veic pasākumus nolūkā nodrošināt lietu izskatīšanas turpinātību un veicināt cīņu pret epidēmijas izplatīšanos (papildinātā versija)

13.03.2020.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kā arī 13.martā un 14.martā veiktos grozījums Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ko 16.martā ārkārtas sēdē ir apstiprinājusi Saeima, Satversmes tiesa līdz šī gada 14. aprīlim veiks piesardzības pasākumus, lai mazinātu epidēmijas izplatīšanos. Tas nozīmē, ka Satversmes tiesa pielāgos savu darba kārtību tā, lai tā atbilstu sabiedrības veselības interesēm.

Satversmes tiesa aicina potenciālos pieteikumu iesniedzējus no 2020. gada 13. marta primāri izmantot elektroniskās iespējas iesniegt pieteikumu tiesā vai arī ievietot to pie tiesas izvietotajā pastkastē, kas paredzēta tieši šim nolūkam. Lietas dalībniekiem iepazīšanās ar lietas, kas nodota izskatīšanai, materiāliem tiks nodrošināta elektroniskā veidā, pieprasījumu sniedzot uz tiesas e-pastu tiesa@satv.tiesa.gov.lv.

Foto: Satversmes tiesa

Satversmes tiesa līdz nenoteiktam laikam atceļ jebkādus tādus pasākumus tiesas telpās, kas nav tieši saistīti ar tiesas spriešanu – skolēnu ekskursijas, ārvalstu delegāciju vizītes, izglītojošus seminārus.

Satversmes tiesas rīcības pamatā ir nepieciešamība aizsargāt tās personāla veselību, vienlaikus piedaloties valsts iestāžu īstenotajos pasākumos, kas vērsti uz to, lai ierobežotu vīrusa izplatību, vienlaikus nodrošinot tiesas nepārtrauktu darbību.

Atbilstīgi šai pielāgotajai kārtībai tiesas darbība tiks turpināta tik lielā mērā, cik to atļauj esošā ārkārtējā situācija. Taču, ja situācija mainīsies, tad tiks paziņota jaunā kārtība.

Jautājumu gadījumā saziņai izmantot šo kontaktinformāciju:

Saziņai par dokumentu iesniegšanu un dokumentu apriti lūgums zvanīt pa tālruni +371 67210274 vai elektroniski rakstīt tiesa@satv.tiesa.gov.lv,

Saziņai par lietas materiāliem lietas dalībniekiem lūdzam zvanīt pa tālruni +371 67830746 vai elektroniski rakstīt tiesa@satv.tiesa.gov.lv.