Beidzas Satversmes tiesas tiesnešu Ulda Ķiņa un Kaspara Baloža pilnvaras

31.03.2017.

Šodien, 31. martā, izbeidzas Satversmes tiesas tiesnešu Ulda Ķiņa un Kaspara Baloža pilnvaru termiņš. Tiesneši savu pilnvaru laikā piedalījušies gandrīz 250 Satversmes tiesas nolēmumu tapšanā par Latvijai nozīmīgiem konstitucionāliem jautājumiem un snieguši ievērojamu ieguldījumu tiesību sistēmas attīstībā.

Uldis Ķinis Satversmes tiesas tiesneša amatā stājās 2007. gada 5.janvārī. Uldis Ķinis ir tiesību zinātņu doktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors. Viņš ir četru grāmatu un vairāk nekā 30 publikāciju autors par krimināltiesību, tostarp kibernoziegumu jautājumiem. No 2008. gada 10. marta līdz 2011. gada 15. aprīlim kā ad litem tiesnesis piedalījies Starptautiskā Tribunāla par Bijušo Dienvidslāviju lietas “Prosecutor v. Ante Gotovina et al” izskatīšanā. Papildus tam Uldis Ķinis trīs reizes ievēlēts par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku.

2016. gadā Uldis Ķinis apbalvots ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi, ko piešķir par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas Republikas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.

Kaspars Balodis Satversmes tiesas tiesneša amatā stājās 2007. gada 31. janvārī. Kaspars Balodis ir tiesību zinātņu doktors un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors. Viņš ir Civillikuma komentāru un Satversmes komentāru līdzautors, kā arī grāmatas “Ievads civiltiesībās” autors.  Papildus tam Kaspars Balodis ir autors arī citām publikācijām par civiltiesību problēmām, kā arī par Satversmē noteikto cilvēka pamattiesību īstenošanas jautājumiem. Strādājot Satversmes tiesā, Kaspars Balodis ir uzrakstījis visvairāk atsevišķo domu par Satversmes tiesas spriedumiem.

2016. gadā Kaspars Balodis apbalvots ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi, ko piešķir par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā; par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē; par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā; par nozīmīgu ilggadēju vai mūža ieguldījumu tiesību zinātnē.

Saeima 2016. gada 22. decembrī Satversmes tiesas tiesneša amatā apstiprināja Jāni Neimani un Artūru Kuču. Tā kā Jānis Neimanis līdz apstiprināšanai Satversmes tiesas tiesneša amatā ir bijis Augstākās tiesas tiesnesis, viņam atkārtoti tiesneša zvērests nav jādod, un viņš stāsies Satversmes tiesas tiesneša amatā pirmdien, 3. aprīlī.

Savukārt Artūrs Kučs Satversmes tiesas tiesneša amatā stāsies pēc tiesneša zvēresta nodošanas Valsts prezidentam.