Atklāts Satversmes V nodaļas komentāru sējums

12.06.2019.

Otrdien, 11. jūnijā, Saeimas nama Dzeltenajā zālē Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, jaunievēlētai Valsts prezidents Egils Levits, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes komentāru zinātniskā projekta vadītājs Ringolds Balodis svinīgi atvēra Satversmes zinātnisko komentāru sējumu “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa “Likumdošana””. Pasākumā piedalījās arī Satversmes tiesas darbinieki, kuri snieguši devumu šī komentāra tapšanā. Apjomīgajā sējumā atklāts V nodaļā ietverto pantu tvērums un to piemērošanas prakse.

“Tieši likumdošanas uzdevums demokrātiskā tiesiskā valstī ir fiksēt brīvu cilvēku radītās idejas normatīvā ietvarā. Vienlaicīgi likumdevējam visu laiku ir jāpārliecinās, ka normatīvais regulējums ir tāds, kas ļauj cilvēkam īstenot sevi, savu brīvību un idejas,” uzsvēra Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele savā uzrunā.

Satversmes komentāru zinātniskais projekta vadītājs, LU Juridiskās fakultātes profesors Dr.iur. Ringolds Balodis apliecināja, ka darbs uzsākts arī pie pēdējās Satversmes nodaļas – II nodaļas “Saeima” skaidrošanas.

 

Zinātniskā darba “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa “Likumdošana”” autoru kolektīvs. Foto: Ieva Ābele, Saeima

Šī krājuma tapšanā ir iesaistījušies – Satversmes tiesas priekšsēdētāja Prof., Ph.D Ineta Ziemele, priekšsēdētājas vietniece Prof., Dr.iur. Sanita Osipova, Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš, kā arī Satversmes tiesas darbinieki: Alla Spale, Andris Pumpišs, Eva Vīksna un Elīna Kursiša.

Satversmes zinātnisko komentāru septītais sējums nācis klajā “Latvijas Vēstneša” grāmatu apgādā.