Atklāts Saeimai veltīts Satversmes komentāru sējums

10.09.2020.

Otrdien, 8. septembrī, Saeimas nama Sarkanajā zālē notika izdevuma “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa “Saeima”” svinīgā atklāšana. Svinīgo pasākumu atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, klātesošos uzrunāja arī Valsts prezidents Egils Levits un Satversmes komentāru zinātniskā projekta vadītājs Ringolds Balodis.

Pasākumā piedalījās arī Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš un Jānis Neimanis, kā arī Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale. Apjomīgais sējums iekļauj zinātniskus skaidrojumus par Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) II nodaļu.

Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš ir Satversmes 15. panta komentāra autors, kā arī zinātniskās redkolēģijas loceklis. Savukārt Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis sagatavojis komentāru Satversmes 24. pantam. Sējuma veidošanā piedalījās arī Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale, kas ir līdzautore Satversmes 28. panta komentāram.

Par Satversmes komentāru zinātnisko projektu

Satversmes zinātnisko komentāru projekts aizsākts 2008. gada vasarā. Tas ir kolektīvs tiesību zinātnieku, lietpratēju, mācībspēku un nozares profesionāļu pētījums, kas sniedz ieskatu par Satversmes pantu vēsturisko izcelsmi, skaidro panta tvērumu un mūsdienu izpratni. Lielu ieguldījumu komentāru veidošanā, skaidrojot Satversmes normas, snieguši Satversmes tiesas tiesneši un tiesas juristi. Projektā piedalījusies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, tiesneši Gunārs Kusiņš, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs, kā arī Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale.

Bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš aktīvi piedalījies visu komentāru nodaļu redkolēģijās. Izdevumu tapšanā ieguldījumu snieguši arī bijušie Satversmes tiesas tiesneši Kaspars Balodis un Ilma Čepāne, bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniece Laila Jurcēna, kā arī bijušie tiesas juridiskie darbinieki Jānis Pleps, Inese Ņikuļceva un Edgars Pastars.

Projekta ietvaros līdz šim bija sagatavoti un atsevišķos izdevumos izdoti Satversmes I,  III un IV, V, VI un VII, kā arī VIII nodaļas komentārs. Izdevums “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa “Saeima”” ir sestais un nodaļu komentārus noslēdzošais izdevums. Satversmes komentāri izdoti Latvijas Republikas oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” Grāmatu apgādā.

 

Izdevums “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa “Saeima””. Foto: Ernests Dinka.