Ar ziedu nolikšanu un vēstījumu Brīvības grāmatā Satversmes tiesa un Eiropas Savienības Tiesa godina brīvību un Eiropas kopējās tiesiskuma vērtības

03.09.2021.

Ceturtdien, 2. septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lēnartss (Koen Lenaerts) nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa, godinot brīvību kā vienu no idejām, kas caurstrāvo cilvēka pamattiesības.

Brīvība ir viena no konstitucionālajam vērtībām, kas atspoguļota dalībvalstu konstitūcijās. Eiropas Savienība sniedz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām. Līdz ar to brīvība ir Eiropas kopējā vērtība.

Brīvības pieminekļa iekšpusē izveidotajā Goda telpā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lēnartss (Koen Lenaerts) simboliski veica ierakstu Brīvības grāmatā.

Brīvības grāmatā priekšsēdētāji ierakstīja tekstu no  Lisabonas līguma preambulas. Simboliskais ieraksts vēsta, ka “iedvesmojoties no Eiropas kultūras, reliģijas un humānisma mantojuma, kas ir bijis pamats tam, ka ir izveidojušās cilvēka neaizskaramo un neatsavināmo tiesību, demokrātijas, vienlīdzības, brīvības un tiesiskuma kopējas vērtības, esam vienoti dažādībā.”  Sanita Osipova un Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lēnartss (Koen Lenaerts) izmantojot tiesību normas tekstu un Eiropas Savienības devīzi kā vēstījumu īpaši izceļ tiesības kā instrumentu vienotai Eiropai.

Rīgā no 2.-3. septembrim Satversmes tiesas un Eiropas Savienības Tiesas rīko konferenci “ESavienoti daudzveidībā: starp kopīgām konstitucionālām tradīcijām un nacionālajām identitātēm”, kas pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē vienkopus pulcē tiesnešus no Eiropas Savienības dalībvalstu konstitucionālajām tiesām un Eiropas Savienības tiesas, lai dialoga ceļā rastu kopīgu izpratni par to, kā samērot Eiropas vienotības ideju ar dalībvalstu dažādajām konstitucionālajām tradīcijām un nacionālajām identitātēm.