Anita Rodiņa Satversmes tiesas tiesneša amatā stāsies pēc tiesneša zvēresta došanas 20. aprīlī

15.04.2021.

Otrdien, 20. aprīlī, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore Dr.iur. Anita Rodiņa dos tiesneša zvērestu un sāks pildīt Satversmes tiesas tiesneša amata pienākumus. Saeima Anitu Rodiņu Satversmes tiesas tiesneša amatā apstiprināja 2021. gada 11. martā.

Anitas Rodiņas zvēresta došanas ceremonija notiks attālināti plkst. 11.00. Tiesneses zvērestu pieņems Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Ceremonijā piedalīsies arī Satversmes tiesas tiesneši.

Atbilstoši likumam “Par tiesu varu” tiesnesis, stājoties amatā, dod zvērestu būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem.

Anitas Rodiņas zvēresta došanas ceremonijas ieraksts tajā pašā dienā tiks publicēts Latvijas Valsts prezidenta, kā arī Satversmes tiesas mājaslapā.