Amatpersonas izplata nepatiesu informāciju par Satversmes tiesas spriedumu

22.01.2008.

Satversmes tiesa vērš sabiedrības uzmanību, ka pēdējo dienu laikā atsevišķas valsts un pašvaldības amatpersonas izplata nekorektus apgalvojumus saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2007-11-03 “Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006.–2018.gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam”.

Spriedumā ir precīzi norādīti pārkāpumi, kas tika pieļauti, izstrādājot Rīgas teritorijas plānojuma brīvostas daļu. Visiem interesentiem, tajā skaitā atbildīgajām amatpersonām ir iespēja iepazīties ar spriedumu un izvērtēt tajā minēto informāciju. Spriedums, kā arī tiesas sēžu stenogrammas ir pieejamas Satversmes tiesas mājas lapā https://www.satv.tiesa.gov.lv.

Aicinām Rīgas domi savā darbībā cienīt un ievērot Satversmi, citus normatīvos aktus un tiesību principus.