Amatā stāsies Satversmes tiesas tiesnese, notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas

22.06.2010.

Pirmdien, 28.jūnijā, plkst. 12:00 tiesneša zvērestu nodos un līdz ar to Satversmes tiesas tiesneša amatā stāsies Vineta Muižniece.

Ņemot vērā, ka Juris Jelāgins, kurš šodien atstāj Satversmes tiesas tiesneša amatu, ir pildījis arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus, Satversmes tiesā 28.jūnijā notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku aizklātā balsojumā ievēl no Satversmes tiesas tiesnešu vidus. Tiesas priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņš ir trīs gadi.

Vēlēšanas notiks 28.jūnijā plkst. 14:00 atklātā tiesas sēdē Satversmes tiesas sēžu zālē, J. Alunāna 1, Rīgā. Interesentiem dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas priekšsēdētāja palīdzei Līnai Kovalevskai, rakstot uz e-pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam ierasties zālē, kā arī sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru (ja tāda ir) pirms sēdes sākuma. Pēc sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas.