Aivaram Endziņam, Gunāram Kūtrim un Dzintrai Pededzei pasniegs tieslietu sistēmas Goda zīmes

07.11.2008.

Šodien, 7.novembrī, Satversmes tiesas pirmais priekšsēdētājs Aivars Endziņš, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, kā arī Satversmes tiesas tiesneša palīdze Dzintra Pededze saņems tieslietu sistēmas Goda zīmes. Tās tiks pasniegtas tieslietu sistēmas 90 gadu jubilejas svinīgā pasākuma laikā. Goda zīmes šogad tiek pasniegtas pirmo reizi un tās kopumā saņems 49 tieslietu sistēmas darbinieki.

Aivars Endziņš un Gunārs Kūtris saņems I pakāpes Goda zīmi, kas tiek piešķirta par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, kā arī par ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē. Dzintra Pededze tiks apbalvota ar III pakāpes Goda zīmi, ko piešķir par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu.

Aivars Endziņš ir devis nenoliedzamu ieguldījumu Latvijas kā neatkarīgas demokrātiskas un tiesiskas valsts atjaunošanā un attīstībā, kā arī demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā citās valstīs. Īpašs viņa ieguldījums ir arī konstitucionālo tiesību attīstībā Latvijā un konstitucionālās doktrīnas veidošanā.

Vēl pirms darba Satversmes tiesā Aivars Endziņš aktīvi darbojies tiesību jomā – daudzus gadus strādāja Latvijas Universitātē, pēc tam kā asociētais profesors – Latvijas Policijas akadēmijā, pašlaik ir profesors  biznesa augstskolā „Turība”. Darbojoties politikā, Aivars Endziņš deva lielu ieguldījumu tiesību sistēmas izveidošanā – viņš bija Likumdošanas jautājumu komisijas priekšsēdētājs Augstākajā Padomē, vēlāk – Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja biedrs. Šīs komisijas savulaik ir izvērtējušas vairākus simtus likumprojektu.

Kopš 1995. gada Aivars Endziņš darbojas Eiropas Padomes komisijā “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija), vairākus gadus bija komisijas viceprezidents. Viņš piedalījies neskaitāmos starptautiskos pasākumos un darbojies kā Venēcijas komisijas eksperts, sniedzot atzinumus konstitucionālo tiesību jomā, kā arī atbalstu konstitucionālajām reformām Austrumeiropā.

Gunārs Kūtris ir devis lielu ieguldījumu tiesību attīstībā, strādājot tiesneša amatā, pasniedzot lekcijas studentiem, darbojoties valsts pārvaldē, kā arī juridiskajā zinātnē. Kopš 1985.gada Gunārs Kūtris ir lektors Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedrā. Viņš ir strādājis Ģenerālprokuratūrā un bijis arī Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas direktors. Pirms iecelšanas Satversmes tiesneša amatā Gunārs Kūtris bija Tieslietu ministrijas valsts sekretārs. 2007.gada 31.janvārī viņš ir ievēlēts par Satversmes tiesas priekšsēdētāju.

Gunārs Kūtris ir devis lielu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšana, ne tikai strādājot Satversmes tiesas tiesneša  un priekšsēdētāja amatā, bet arī paužot savu pilsonisko attieksmi un nostāju daudzos aktuālajos jautājumos.

Dzintra Pededze ir devusi nozīmīgu ieguldījumu starpvalstu sadarbībā tieslietu jomā un būtisku ieguldījumu konstitucionālās judikatūras attīstībā. Viņa strādā Satversmes tiesā kopš tās izveidošanas, ir bijusi Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomniece, kopš 2007.gada – tiesneša palīdze. Dzintra Pededze ir daudz pētījusi citu valstu konstitucionālo tiesu praksi. Šiem pētījumiem un viņas sagatavotajiem atzinumiem ir bijusi liela nozīme Satversmes tiesas spriedumu izstrādē.

Dzintra Pededze ir darbojusies Venēcijas komisijā kā Satversmes tiesas pārstāve Konstitucionālās tiesvedības Apvienotajā padomē, tādējādi ir veicinājusi informācijas apmaiņu konstitucionālo tiesību jomā. Dzintra Pededze ir ne vien piedalījusies daudzās starptautiskās konferencēs, uzstājoties un prezentējot aktuālas konstitucionālo tiesību problēmas, bet arī organizējusi starptautiskas konferences un tikšanās Latvijā (kopā ar Lietuvas, Vācijas, Francijas, Polijas un citu valstu tiesu un citu institūciju pārstāvjiem), kas neapšaubāmi ir veicinājis konstitucionālo tiesību attīstību Latvijā.