Prezentē Satversmes komentāru ceturto sējumu

31.05.2017.

Šodien, 31. maijā, Rīgas pils Svētku zālē Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ministru prezidents Māris Kučinskis svinīgi atvēra Satversmes zinātnisko komentāru ceturto sējumu. Pasākumā piedalījās arī Satversmes tiesas tiesneši un Satversmes tiesas darbinieki, kuri snieguši devumu šī nozīmīgā sējuma tapšanā. Apjomīgajā 864 lappušu sējumā skaidrotas un apkopotas Valsts prezidenta un Ministru kabineta pilnvaras, funkcijas un tiesības.

“Satversmes komentāri ir vērienīga zinātniskā darba rezultāts. Profesionālais tiesību ekspertu darbs ir nenovērtējams ieguldījums Latvijas konstitucionālo tiesību izpētē un attīstībā. Gandarījums, ka šī sabiedrībai nozīmīgā izdevuma tapšanā neiztrūkstoši piedalās arī Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki,” uzsvēra Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, kura bijusi arī viena no zinātniskā sējuma redkolēģijas pārstāvēm.

Izdotajā grāmatā komentētas divas Satversmes nodaļas: III nodaļa “Valsts prezidents” un IV nodaļa “Ministru kabinets”. Izdevums ir īpašs ar to, ka tiek komentēta nodaļa par valdību, kurā ietverta līdz šim nepublicēta statistika, kā arī iekļauti premjeru fotoattēli. Nodaļas par Valsts prezidentu komentāri savukārt ir unikāls materiāls, jo pirmo reizi visaptveroši tiek analizēts Latvijas Valsts prezidenta institūts.

“Tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatlikumam ir jābūt skaidram un saprotamam. Iedzīvotājiem ir jāzina un jāizprot, kā valstī notiek pārvaldības procesi. Šis krājums ļaus ikvienam iedzīvotājam labāk izprast izpildvaras un Valsts prezidenta varas atzaru funkcionēšanu, sniegs atbildes un palīdzēs veidot vienotu izpratni,” atzina Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece, zinātniskā sējuma līdzautore un redkolēģijas pārstāve Sanita Osipova.

Šī krājuma zinātniskajā recenzēšanā iesaistījies arī pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš un bijusī Satversmes tiesas tiesnese Ilma Čepāne, krājuma izstrādē piedalījies arī Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš un Satversmes tiesas darbinieki: Laila Jurcēna, Alla Spale, Dita Plepa un Simona Krastiņa. Grāmatas tapšanā lielu ieguldījumu snieguši vairāki Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes docētāji, kā arī konstitucionālo tiesību nozares izcilākie eksperti.

Satversmes komentāru zinātniskais projekta vadītājs, LU Juridiskās fakultātes profesors Dr.iur. Ringolds Balodis apliecina, ka darbs uzsākts arī pie atlikušo Satversmes nodaļu – II nodaļas “Saeima” un V nodaļas “Likumdošana” – skaidrošanas. Tas dod pamatu cerībai, ka Latvijas valsts pamatlikums pilnībā tiks zinātniski izskaidrots.

Satversmes zinātnisko komentāru ceturtais sējums nācis klajā “Latvijas Vēstneša” grāmatu apgādā.

Foto no Satversmes komentāru ceturtā sējuma svinīgās atvēršanas pieejami šeit.

Satversmes komentāru ceturtā sējuma svinīgā atvēršana Rīgas pils Svētku zālē. Foto: Valsts prezidenta kanceleja.

Satversmes komentāru ceturtā sējuma svinīgā atvēršana Rīgas pils Svētku zālē. Foto: Valsts prezidenta kanceleja.

Satversmes komentāru ceturtā sējuma svinīgā atvēršana Rīgas pils Svētku zālē. Foto: Valsts prezidenta kanceleja.

Satversmes komentāru ceturtā sējuma svinīgā atvēršana Rīgas pils Svētku zālē. Foto: Valsts prezidenta kanceleja.

Satversmes komentāru ceturtā sējuma svinīgā atvēršana Rīgas pils Svētku zālē. Foto: Valsts prezidenta kanceleja.

Satversmes komentāru ceturtā sējuma svinīgā atvēršana Rīgas pils Svētku zālē. Foto: Valsts prezidenta kanceleja.

Satversmes komentāru ceturtā sējuma svinīgā atvēršana Rīgas pils Svētku zālē. Foto: Valsts prezidenta kanceleja.

Satversmes komentāru ceturtā sējuma svinīgā atvēršana Rīgas pils Svētku zālē. Foto: Valsts prezidenta kanceleja.