19. jūnijā plkst. 13.00 Satversmes tiesa rīko preses konferenci par spriedumu lietā par normu, kas nosaka izglītības valodu pirmsskolas izglītības iestādēs

17.06.2020.

Piektdien, 19. jūnijā, Satversmes tiesa pieņems spriedumu lietā Nr. 2019-20-03 “Par Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” 2. pielikuma 9. punkta un 4. pielikuma 9. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam, 91. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam”.

Piektdien, 19. jūnijā, plkst. 13.00 Satversmes tiesa rīko preses konferenci, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele informēs par pieņemto spriedumu.

Satversmes tiesas likumā noteiktajā kārtībā un termiņā spriedums tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī Satversmes tiesas mājaslapā sadaļas “Lietas” apakšsadaļā “Ierosinātās un izskatītās lietas” zem attiecīgā lietas numura. Par Satversmes tiesas spriedumu tiks izsūtīta preses relīze.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, preses konference notiks attālināti video konferences režīmā.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties preses konferencē, aicinām pieteikties iepriekš, rakstot e-pastu Kristiana.Plate@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot +371 26373298.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents sprieduma pasludināšanu un preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

Saistītā lieta: 2019-20-03