Satversmes tiesa vērtēs dubultpilsonības ierobežojumus

26.03.2007.

22. martā Satversmes tiesas 1.kolēģija ierosināja lietu par Pilsonības likuma 3. panta pirmās daļas 2. punkta un 9. panta pirmās daļas atbilstību Satversmes 91. pantam.

Pilsonības likuma 3. panta pirmā daļa nosaka gadījumus, kad bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viens no viņa vecākiem ir Latvijas pilsonis, bet otrs – ārvalstnieks. Panta pirmās daļas 2.punkts (apstrīdētā norma) noteic, ka bērns ir Latvijas pilsonis, ja viņš ir dzimis ārpus Latvijas, bet viņa vecāku vai vismaz tā vecāka, ar kuru bērns dzīvo, pastāvīgā dzīves vieta bērna dzimšanas brīdī ir Latvijā. Otrā apstrīdētā norma – Pilsonības likuma 9. panta pirmā daļa noteic, ka personai, kura tiek uzņemta Latvijas pilsonībā, nedrīkst izveidoties dubultā pilsonība.

Satversmes 91. pants nosaka, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.

Lieta Satversmes tiesā ierosināta pēc Marka Locova un Diānas Locovas konstitucionālās sūdzības. Marks Locovs pieteikumā norāda, ka 1994. gadā viņš kā Latvijas pilsoņu pēcnācējs tika reģistrēts kā Latvijas pilsonis. Pilsonības likuma Pārejas noteikumu 1.punkts ļāva Latvijas pilsoņiem, kuri II Pasaules kara laikā un padomju okupācijas gados ir atstājuši Latviju un naturalizējušies ārvalstīs, kā arī viņu pēcnācējiem līdz 1995. gada 1. jūlijam reģistrēties kā Latvijas pilsoņiem, saglabājot mītnes zemes pilsonību.

Savukārt pašlaik Marka Locova meita, kas ir dzimusi Izraēlā, nevar tikt reģistrēta kā Latvijas pilsone, vienlaikus saglabājot Izraēlas pilsonību. Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka tādā veidā tiek pārkāpts vienlīdzības princips, jo Pilsonības likums rada atšķirīgu attieksmi pret ārpus Latvijas dzīvojošiem pilsoņiem.

Saeima uzaicināta līdz 2007. gada 25. aprīlim sniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Relīze sagatavota ar mērķi veicināt izpratni par Satversmes tiesā izskatāmajām lietām. Tā nav uzskatāma par nolēmuma daļu un nav saistoša Satversmes tiesai. Spriedumi, lēmumi un cita informācija par Satversmes tiesu atrodama tiesas mājas lapā www.satv.tiesa.gov.lv.


Relīze PDF formātā: 2007-07-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-07-01