Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Satversmes tiesa saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Latvijas Republikas Satversmes tiesas tīmekļvietni: https://www.satv.tiesa.gov.lv/ 

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Satversmes tiesas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Galvenos navigācijas elementus un apakšnavigācijas elementus nav iespējams atvērt ar klaviatūru.
  • Teksta sadaļās tiek izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem, kā arī daži virsraksti veidoti vienkārša teksta formā.
  • Vairākiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai. 
  • Dažās ievadformās navigācija tikai ar klaviatūru nav iespējama.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 10.12.2021. Izvērtēšanu veica Satversmes tiesas priekšsēdētājas sekretāre Alise Ziemele.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Satversmes tiesu rakstot:

majaslapa@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot: tālr.  +371 67210274

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: majaslapa@satv.tiesa.gov.lv

Zvaniet:  +371 67210274

Adrese: Jura Alunāna iela 1, Rīga, LV-1010

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Sabiedrisko attiecību speciāliste.
E-pastā: majaslapa@satv.tiesa.gov.lv
Tālrunis: 67830759

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 21.12.2021. 

Šo paziņojumu apstiprināja Dita Plepa, Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja.