Konkurss 2022

 
 

Noslēdzies Satversmes tiesas 2022. gada septembrī izsludinātais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi

Satversmes tiesa izsaka atzinību visiem konkursa dalībniekiem par radošo darbu un bagāto iztēli zīmējumos un domrakstos, kā arī pateicību pedagogiem, kuri ieguldīja savu laiku un zināšanas, skaidrojot skolēniem Satversmes un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Konkursā tika pārstāvētas 40 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” tika iesūtīti 90 zīmējumi, domrakstu konkursa “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” 9. klašu grupā tika iesūtīti 31 domraksts, bet 12. klašu grupā tika iesūtīti 31 domraksts.

2022. gada septembrī izsludinātā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” uzvarētāju un atzinības rakstu saņēmēju, kā arī konkursa sadarbības partneru izvēlēto specbalvu ieguvēju darbu katalogs.


Satversmes atbildība nākamo paaudžu priekšā

Satversmes simtgadē Satversmes tiesa izsludina sesto zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme) un aicina ikvienu skolēnu un pedagogu dalīties ar savu redzējumu par to, kā katrs no mums var sekmēt ilgtspējīgu attīstību.

Otrais Satversmes gadsimts aicina turpināt domāt, darīt un radīt nākotnei. Ir svarīgi apzināties mūsu katra lomu un nozīmi tajā, lai Latvija, Eiropa un pasaule kļūtu par labāku vietu, kurā cilvēkiem dzīvot, un valdītu miers, kārtība un likuma vara.

Satversmes ievada piektā un sestā rindkopa atgādina: “Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu. Latvija, apzinoties savu līdzvērtību starptautiskajā kopienā, aizstāv valsts intereses un veicina vienotas Eiropas un pasaules ilgtspējīgu un demokrātisku attīstību.”

Katrs no mums ikdienā dara daudzas nozīmīgas lietas, lai mūsu līdzcilvēki jau šobrīd varētu baudīt pilnvērtīgu dzīvi. Vienlaikus katrs darbs un doma ietekmē arī nākotni – to, kādā valstī un pasaulē dzīvos nākamās paaudzes. Satversmes tiesa ar zīmējumu un domrakstu konkursu aicina skolēnus vizualizēt un vārdos ietērpt to, cik daudzos un dažādos veidos Satversmē ietvertās vērtības palīdz nodrošināt ilgtspējīgu attīstību. Līdz ar to zīmējumu un domrakstu konkursa tēma ir “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā”.

Zīmējumu un domrakstu konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar šo konkursu Satversmes tiesa rosina skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveido skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām un iepazīstina skolēnus ar Satversmes tiesu, kā arī skaidro tās lomu tiesiskā valstī. Izzīmējot un aprakstot Satversmē ietvertās idejas, ikviens skolēns var stiprināt tiesiskas valsts vērtības un Latvijas valstiskumu.

6. klašu skolēnus aicinām iesūtīt zīmējumus par tēmu “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā”

9. un 12. klašu skolēnus aicinām iesūtīt domrakstus par tēmu “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā”.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Atbilstoši nolikumam konkursa norise tiek organizēta šādi:

DarbībaTermiņš
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:
https://forms.gle/dZzEWUz9nfVscmgG9
21. oktobris
Darbu iesniegšana9. decembris
Darbu vērtēšanaNo 12. decembra līdz 31. janvārim
Rezultātu paziņošana1. februārī
Apbalvošanas ceremonija3. martā

Konkursa nolikumam pievienotie pielikumi:

1) Latvijas Republikas Satversme;
2) Vērtēšanas kritēriji;
3) Pleps J., Plepa D. “Latvijas Republikas Satversme”. Nacionālā enciklopēdija.
4) Spale A., Podzorova E. “Satversmes tiesa”. Nacionālā enciklopēdija.
5) Saeimas mājaslapā publicēta Dr.iur. Jāņa Plepa publikācija
par Satversmes vēsturi
;
6) žurnālā “Ilustrētā Junioriem” (2017 (93)) publikācija par Satversmi un Satversmes tiesu;
7) Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2017. gada 10. februārī publicētais animētais video “Satversmei 100”:

8) “Satversmei 100” mājaslapa.
9) Atver Satversmi. Latvijas Republikas konstitūcijas lasījumi un komentāri.

Noderīgi resursi

Ījabs I. Politikas teorija: pirmie soļi. Rīga: Lasītava, 2017;
Kēnigs M. Cilvēktiesības. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2010;
Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019;
Vildbergs. H.J., Meseršmits К., Niedre L. Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004.

Informācija par Satversmes tiesas zīmējumu un domrakstu konkursiem:

1) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Satversmi 2017.

2) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2018.

3) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2019.  

4) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2020.

Gaidīsim Jūsu pieteikumus un radošos darbus!