Konkurss 2021

 
 

Noslēdzies Satversmes tiesas 2021. gada septembrī izsludinātais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi!

Satversmes tiesa izsaka pateicību visiem skolēniem par radošo darbu un bagāto iztēli, zīmējot zīmējumus un rakstot domrakstus, kā arī visiem pedagogiem, kuri ieguldīja savu laiku un zināšanas, skaidrojot skolēniem Satversmes un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Konkursā tika pārstāvētas 45 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Satversme laimīgai Latvijai” tika iesūtīti 187 zīmējumi, domrakstu konkursa “100. pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?” 9. klašu grupā tika iesūtīti 38 domraksti, bet 12. klašu grupā tika iesūtīti 40 domraksti.

Zīmējumu un domrakstu konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa jau piecu gadu garumā rosina skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveido skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām un iepazīstina skolēnus ar Satversmes tiesu, kā arī skaidro tās lomu tiesiskā valstī. Izzīmējot un aprakstot Satversmē ietvertās idejas, ikviens skolēns var stiprināt tiesiskas valsts vērtības un Latvijas valstiskumu. Tā ir arī simboliska iespēja svinēt to, ka Latvija ir brīva, neatkarīga, demokrātiska un tiesiska valsts, kurā katram ir iespēja sasniegt labklājību un laimi.

Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu katalogs “Satversme laimīgai LatvijaiPDF formātā pieejams šeit.

2021. gada septembrī izsludinātā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa uzvarētāji un atzinības rakstu saņēmēji, kā arī konkursa sadarbības partneru izvēlēto specbalvu ieguvēji ir :

Zīmējumu konkursā “Satversme laimīgai Latvijai” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Viesītes vidusskolas skolniece Samanta Murāne. Pedagoģe Sarmīte Ratiņa.

II vieta – Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Marta Spruntule. Pedagoģe Daiga Sējēja.

III vieta – Āgenskalna sākumskolas skolniece Līva Goltiņa. Pedagoģe Iveta Cimare.

Zīmējumu konkursā “Satversme laimīgai Latvijai” atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Aizkraukles novada vidusskolas skolniece Dārta Unda Zālīte. Pedagoģe Gunta Poriete.

Āgenskalna sākumskolas skolniece Marta Dita Baumgarte. Pedagoģe Iveta Cimare.

Cēsu Pilsētas vidusskolas skolniece Tīna Cukmane. Pedagoģe Indra Jaunzema.

Daugavpils 10. vidusskolas skolniece Jekaterina Ivanova. Pedagoģe Inga Vasiļjeva.

Daugavpils 10. vidusskolas skolniece Jevgenija Stepančenko. Pedagoģe Inga Vasiļjeva.

Jelgavas 5. vidusskolas skolniece Alīna Čeremisina. Pedagoģe Natālija Novikova.

Jelgavas 5. vidusskolas skolniece Jana Šalajeva. Pedagoģe Natālija Novikova.

Rīgas 22. vidusskolas skolniece Poļina Dorfmane. Pedagoģe Kitija Umbraško, Natālija Hroļenko.

Zasas vidusskolas skolniece Enija Marta Kirillova. Pedagoģe Inese Kalniškāne.

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas skolniece Emīlija Marta Skubiņa. Pedagoģe Iveta Skubiņa.

Domrakstu konkursā “100. pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?” 9. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Jaunsilavas pamatskolas skolniece Katrīna Grugule. Pedagoģe Ineta Bivbāne.

II vieta – Ventspils 4. vidusskolas skolniece Marta Pļiskova. Pedagoģe Baiba Millere.

III vieta – Ventspils 4. vidusskolas skolniece Ieva Mellenberga. Pedagoģe Baiba Millere.

Domrakstu konkursā “100. pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?” 9. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienības skolnieks Niks Kugrēns. Pedagoģe Marija Grīnberga.

Ventspils 4. vidusskolas skolniece Austra Ozoliņa. Pedagoģe Baiba Millere.

Domrakstu konkursā “100. pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?” 12. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Kristīne Bumbiere. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

II vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Kate Stunkus. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

III vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Anna Buholca. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Domrakstu konkursā “100. pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?” 12. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Signe Birziete. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Sintija Klints. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Konkursa sadarbības partneru simpātiju balvas:

Bijušās Satversmes tiesas priekšsēdētājas, Eiropas Savienības Tiesas tiesneses Inetas Ziemeles specbalvu iegūst:

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Sindija Veisa. Pasniedzēja Gunita Smiltāne.

Latvijas Mākslas akadēmijas specbalvas iegūst:

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolniece Everita Ķezbere. Pasniedzēja Ilva Zvirgzdiņa.

Rīgas 64. Vidusskolas skolniece Amanda Sindrūne. Pasniedzēja Inita Reimandova.

Rīgas 64. Vidusskolas skolniece Laura Lisovska. Pasniedzēja Inita Reimandova.

Pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeitas Kristīnas Čakstes specbalvas iegūst:

Viesītes vidusskolas skolniece Samanta Murāne. Pedagoģe Sarmīte Ratiņa.

Ventspils 4.vidusskolas skolniece Marta Pļiskova. Pasniedzēja Baiba Millere

Žurnāla “Jurista Vārds” redakcijas specbalvas saņem:

Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Marta Spruntule. Pedagoģe Daiga Sējēja.

Jelgavas Pārlielupes pamatskolas skolniece Poļina Sevko. Pedagoģe Irina Zaikina.

Umurgas pamatskolas skolnieks Lauris Vilciņš. Pedagoģe Ilva Zvirgzdiņa.

Jaunsilavas pamatskolas skolniece Katrīna Grugule. Pedagoģe Ineta Bivbāne.

Riebiņu vidusskolas skolniece Adriāna Volonte. Pedagoģe Inna Zenovjeva.

Salaspils 1. vidusskolas skolniece Karolīna Raginska. Pedagoģe Daina Tauriņa.

Dundagas vidusskolas skolnieks Ralfs Dubovičs. Pedagoģe Līva Irbe.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Tīna Līce. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Salaspils 1. vidusskolas skolniece Kristena Ķiploka. Pedagoģe Daina Tauriņa.

Žurnāla “Domuzīme” redakcijas specbalvas iegūst:

Krāslavas ģimnāzija
Ogres 1. vidusskola
Naujenes pamatskola
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Salaspils 1. vidusskola
Rīgas 33. vidusskola

Publisko tiesību institūta direktora Arvīda Dravinieka specbalvas iegūst:

Cēsu pilsētas vidusskolas skolnieks Gustavs Patriks Radziņš. Pedagoģe Indra Jaunzema.

Cēsu pilsētas vidusskolas skolniece Sanija Maiga Pērkone. Pedagoģe Indra Jaunzema.

Cēsu pilsētas vidusskolas skolniece Tīna Cukmane. Pedagoģe Indra Jaunzema.

Daugavpils 10. Vidusskolas skolniece Jekaterina Ivanova. Pedagoģe Natālija Novikova.

Jelgavas 5. Vidusskolas skolnieks Ņikita Tihonovs. Pedagoģe Natālija Novikova.

Ogres 1. Vidusskolas skolniece Luīze Lipe. Pedagoģe Dace Kābele.

Riebiņu vidusskolas skolniece Evelīna Rumaka. Pedagoģe Ruta Vjakse.

Rīgas 64. Vidusskolas skolnieks Emīls Haralds Mālnieks. Pedagoģe Inita Reimandova.

Rīgas 64. Vidusskolas skolniece Rēzija Bruna. Pedagoģe Inita Reimandova.

Saldus pamatskolas skolniece Evelīna Pogrebnija. Pedagoģe Dace Eglīte Zīrupa

Viesītes vidusskolas skolniece Alise Tiliņina. Pedagoģe Sarmīte Ratiņa.

Viesītes vidusskolas skolniece Samanta Murāne. Pedagoģe Sarmīte Ratiņa.

Zasas vidusskolas skolniece Juta Groma. Pedagoģe Inese Kalniškāne.

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas skolniece Emīlija Marta Skubiņa. Pedagoģe Iveta Skubiņa.

Konkursa uzvarētāji, atzinības rakstu, kā arī specbalvu saņēmēji un viņu pedagogi tiks aicināti uz svinīgo konkursa apbalvošanas ceremoniju attālināti šā gada 25. februārī.

Informācija par konkursu

Satversme laimīgai Latvijai!

Satversmes tiesa savā 25 gadu jubilejas gadā izsludina piekto zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme) un aicina ikvienu skolēnu un pedagogu kopā svinēt Satversmi.

2022. gadā apritēs simts gadu kopš Satversmes pieņemšanas un spēkā stāšanās.  Satversmes spēkā stāšanās dienā 1922. gada 7. novembrī Jānis Čakste, atklājot pirmo Saeimas sēdi, norādīja: „Mēs cerēsim visi un būsim pārliecībā, ka šī jaunā Satversme mums līdzēs galīgi nodibināt Latvijā likumību un taisnību un līdz ar to tautas labklājību un kārtību. Lai šī jaunā valsts Satversme padara Latviju laimīgu un stipru!”

Šis svinīgais vēstījums, kas tapis gandrīz pirms simts gadiem, precīzi atspoguļo Satversmes jēgu – padarīt Latviju par stipru un laimīgu valsti, kurā pastāv tiesiskums un taisnīgums, kas palīdz sekmēt ikvienas personas izaugsmi un labklājību. Satversmes normu piemērošana un zināšanas par Satversmi ir veids, kā darīt stipru Latvijas valsti un palīdzēt ikvienam sasniegt to laimi, kas izsapņota. Jau ceturtdaļgadsimtu Satversmes tiesa, izskatot lietas par normatīvo aktu atbilstību Satversmei, sekmējusi tiesiskas valsts vērtību iedzīvināšanu un nodrošinājusi taisnīgumu. Tieši Satversmes tiesas izskatītās lietas sekmē, lai Satversme caurstrāvo ikkatru norisi Latvijas valstī un ikvienas personas dzīvē. Piemēram, šogad Satversmes tiesa izskatīs lietas, kas attiecas uz attālināto mācību procesu skolās, Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, politisko partiju finansēšanu, elektroenerģijas iepirkumu, apcietinājumā turēšanas kārtību, nodokļiem un vēl daudzas citas sabiedriski nozīmīgas lietas. Ikviena persona, kas iesniedz konstitucionālo sūdzību, iestājas par taisnīgumu savā lietā, vienlaikus sekmējot to, ka Latvija kļūst par labāk pārvaldītu valsti. Zīmējuma konkursa tēma “Satversme laimīgai Latvijai” ir aicinājums skolēniem vizualizēt to, cik daudz un dažādos veidos Satversme stiprina Latvijas valstiskumu. 

Satversmes simtgadē Satversmes 100. pants izvēlēts par ierosmi domrakstu tēmām. Satversmes 100. pantā ietvertā vārda brīvība ir viena no demokrātiskas valsts vērtībām, kuru izmantot ir tiesīgs ikviens tās sabiedrības loceklis. Demokrātija pastāv sabiedrībai sadarbojoties, komunicējot par visdažādākajiem jautājumiem gan politikā, gan kultūrā, gan sadzīvē. Satversmes 100. pantā ietvertās tiesības nodrošina ikvienas personas līdzdalību sabiedrības dzīvē, nepārtrauktu viedokļu apmaiņu, pieeju dažāda veida informācijai un diskusiju par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem., Iespēja paust savu viedokli un iegūt informāciju ir būtiska katras personas pašizaugsmei un attīstībai. Satversmes 100. pants nodrošina to, ka katram vārdam un domai ir spēks. Domrakstu tēmas aicina skolēnus meklēt un vārdos ietērpt tās idejas, kas padara un padarīs Latviju laimīgu.

Zīmējumu un domrakstu konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa jau piecu gadu garumā rosina skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveido skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām un iepazīstina skolēnus ar Satversmes tiesu, kā arī skaidro tās lomu tiesiskā valstī. Izzīmējot un aprakstot Satversmē ietvertās idejas, ikviens skolēns var stiprināt tiesiskas valsts vērtības un Latvijas valstiskumu. Tā ir arī simboliska iespēja svinēt to, ka Latvija ir brīva, neatkarīga, demokrātiska un tiesiska valsts, kurā katram ir iespēja sasniegt labklājību un laimi.

Svinēsim Satversmi!

6. klašu skolēnus aicinām iesūtīt zīmējumus par tēmu “Satversme laimīgai Latvijai”.

9. un 12. klašu skolēnus aicinām iesūtīt domrakstus par tēmu “100. pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?”.

Konkursa uzsaukums pieejams šeit.
Konkursa nolikums pieejams šeit.

Atbilstoši nolikumam konkursa norise tiek organizēta šādi:

DarbībaTermiņš
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:
https://forms.gle/cpDn4tssqdzaedL77
22. oktobris
Darbu iesniegšana10. decembris
Darbu vērtēšanaNo 13. decembra līdz 28. janvārim
Rezultātu paziņošana1. februārī
Apbalvošanas ceremonija25. februārī

Konkursa nolikumam pievienotie pielikumi:

1) Latvijas Republikas Satversme;
2) Vērtēšanas kritēriji;
3) Pleps J., Plepa D. “Latvijas Republikas Satversme”. Nacionālā enciklopēdija.
4) Saeimas mājaslapā publicēta Dr.iur. Jāņa Plepa publikācija
par Satversmes vēsturi
;
5) žurnālā “Ilustrētā Junioriem” (2017 (93)) publikācija par Satversmi un Satversmes tiesu;
6) Satversmes tiesas atziņas par Satversmes 100. pantu;
7) Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2017. gada 10. februārī publicētais animētais video “Satversmei 95”:

Noderīgi resursi:

Ījabs I. Politikas teorija: pirmie soļi. Rīga: Lasītava, 2017;
Kēnigs M. Cilvēktiesības. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2010;
Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019;
Vildbergs. H.J., Meseršmits К., Niedre L. Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004.

Informācija par Satversmes tiesas zīmējumu un domrakstu konkursiem:

1) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Satversmi 2017.

2) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2018.

3) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2019.  

4) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2020.

Gaidīsim Jūsu pieteikumus un radošos darbus!