Konkurss 2019

 
 

Informācija par 2019. gadā izsludināto konkursu

Noslēdzies Satversmes tiesas pērn septembrī izsludinātais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi!

Satversmes tiesa saka lielu paldies visiem skolēniem par ieguldīto radošo darbu, zīmējot zīmējumus un rakstot domrakstus, kā arī ikvienam pedagogam, kurš ieguldīja savu laiku un zināšanas, skaidrojot skolēniem, kas ir Satversme un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Konkursā dalību pieteica 100 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” tika iesūtīti 279 zīmējumi, savukārt 9. un 12. klašu skolēnu domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” – 50 domraksti.

Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa vēlējās veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu un skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu katalogs “Brīvība un atbildība. Satversmes tiesa sarunā ar Latvijas skolēniem” PDF formātā pieejams šeit.

2019. gada septembrī izsludinātā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa uzvarētāji un atzinības rakstu saņēmēji, kā arī konkursa sadarbības partneru izvēlēto specbalvu ieguvēji ir :

Zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta –Āgenskalna sākumskolas skolniece Anabella Maļina, pedagoģe Iveta Cimare.

II vieta –Daugavpils 10.vidusskolas skolniece Veronika Bārtule, pedagoģe Inga Vasiļjeva.

III vieta – Āgenskalna sākumskolas skolniece Elīza Daniela Dzene, pedagoģe Iveta Cimare.

Zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Āgenskalna sākumskolas skolniece Megija Grieta Kārkliņa, pedagoģe Iveta Cimare.

Rožupes pamatskolas skolniece Sintija Gutāne, pedagoģe Līga Bernāne.

Daugavpils 10.vidusskolas skolniece Anastasija Griņeviča, pedagoģe Inga Vasiļjeva.

Zasas vidusskolas skolnieks Mārcis Gaštols, pedagoģe Inese Kalniškāne.

Uzvaras pamatskolas skolniece Sindija Skujniece, pedagoģe Daiga Sējēja.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolnieks Artūrs Grunte, pedagoģe Dace Kalmane.

Zasas vidusskolas skolniece Marta Grandāne, pedagoģe Inese Kalniškāne.

Daugavpils 9. vidusskolas skolniece Anastasija Kovaļova, pedagoģe Anna Mekša.

Dobeles 1. vidusskolas skolnieks Domeniks Tabors, pedagoģe Gita Paegle.

Jaunsilavas pamatskolas skolniece Samanta Karpova, pedagoģe Līga Slica.

Domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” 9. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Naujenes pamatskolas skolnieks Mārtiņš Vaikuls, pedagoģe Inga Čalenko.

II vieta – Liepupes pamatskolas skolniece Līga Enija Vikmane, pedagoģe Jautrīte Marina Liepiņa.

III vieta – Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Keita Asone, pedagoģe Ieva Mašale.

Domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” 9. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Jaunsilavas pamatskolas skolniece Mona Upeniece, pedagoģe Ineta Bivbāne.

Raunas vidusskolas Drustu struktūrvienības skolnieks Rustams Romaničevs, pedagoģe Marija Grīnberga.

Domrakstu “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” 12. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Dundagas vidusskolas skolniece Anna Pavlovskas, pedagoģe Līva Irbe.

II vieta – Rīgas Kultūru vidusskolas skolniece Arnita Agrita Umalas, pedagoģe Ingūna Kasparsone.

III vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Elīna Stašāne, pedagoģe Gunita Smiltāne.

Domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” 12. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Rīgas 33.vidusskolas skolniece Jeļizaveta Smirnova, pedagogs Vitālijs Nosovs.

Rīgas 33.vidusskolas skolniece Anastasija Solovjova, pedagogs Vitālijs Nosovs.

Žurnāla “Ilustrētā Junioriem” simpātiju balvu saņem Daugavpils 10. vidusskolas skolniece Veronika Bārtule, pedagoģe Inga Vasiļjeva.

Latvijas Mākslas akadēmijas specbalvu saņem Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolniece Beāte Eidiņa, pedagoģe Inga Lankupa.

Žurnāla “Jurista Vārds” specbalvas saņem 9. klašu grupā: Jaunsilavas pamatskolas skolniece Mona Upeniece, pedagoģe Ineta Bivbāne. Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Elizabete Līcīte, pedagoģe Ieva Mašale. Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Keita Asone, pedagoģe Ieva Mašale.

12. klašu grupā: Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolniece Natālija Kuzmina, pedagoģe Margarita Borodina-Ignatoviča. Talsu 2. vidusskolas skolniece Beāte Goba, pedagoģe Zane Bodniece. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Kristaps Muška, pedagoģe Gunita Smiltāne. 33. vidusskolas skolniece Jeļizaveta Smirnova, pedagogs Vitālijs Nosovs. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Anna Grimailova, pedagoģe Gunita Smiltāne. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Uva Luīze Cimermane, pedagoģe Gunita Smiltāne. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Vendija Ivane, pedagoģe Gunita Smiltāne.

Zīmējumu konkursā: Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas skolniece Sofija Damberga, pedagoģe Lāsma Pujāte-Stūre. Naujenes pamatskolas skolniece Anželika Siņkeviča, pedagoģe Sandra Kokina. Naukšēnu novada vidusskolas skolniece Auce Liepiņa, pedagoģe Jana Diča.

Žurnāla “Jurista Vārds” specbalvu ieguvēju darbi būs apskatāmi žurnāla 11. februāra numurā. Žurnāla “Jurista Vārds” pārstāvji ar specbalvu saņēmējiem sazināsies personiski.


Atbilstoši nolikumam konkursa norise tiek organizēta šādi:

Darbība Termiņš
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:
https://goo.gl/forms/RnKU79KHkQdutDnN2
18. oktobris
Darbu iesniegšana 6. decembris
Darbu vērtēšana no 9. decembra līdz 13. janvārim
Rezultātu paziņošana 17. janvāris
Apbalvošanas ceremonija 17. februāris

Konkursa nolikumam pievienotie pielikumi:

1) Latvijas Republikas Satversme;
2) Vērtēšanas kritēriji;
3) Saeimas mājaslapā publicēta Dr.iur. Jāņa Plepa publikācija
par Satversmes vēsturi;
4) žurnālā “Ilustrētā Junioriem” (2017 (93)) publikācija par Satversmi un Satversmes tiesu;
5) Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2017. gada 10. februārī publicētais animētais video “Satversmei 95”:

6) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2018:

Noderīgi resursi:

  • Ījabs I. Politikas teorija: pirmie soļi. Rīga: Lasītava, 2017.
  • Kēnigs M. Cilvēktiesības. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2010.
  • Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019.
  • Vildbergs. H.J., Meseršmits К., Niedre L. Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004.

Kontaktpersona saistībā ar konkursa norisi ir Satversmes tiesas sekretāre konsultante Kristiāna Plāte, tālruņa numurs: +371 26373298, e-pasts: Kristiana.Plate@satv.tiesa.gov.lv.

Foto: D.Plepa.

Foto: Dita Plepa.