Konkurss 2018

 
 

Informācija par 2018. gadā izsludināto konkursu

2018. gada 25. septembrī, Satversmes tiesa izsludināja skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Satversmes tiesa konkursu izsludināja jau otro reizi.

Satversmes tiesa aicināja pedagogus pieteikt zīmējumu konkursam “Manas pamattiesības Satversmē”vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” aicināja pieteikt vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus.

Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijas Republikai un uzticību Latvijas Republikas Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa starpniecību Satversmes tiesa vēlas veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu, skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Ceļojošās izstādes “Satversme skolēnu acīm” darbu katalogs ir pieejams šeit.

Atbilstoši konkursa nolikumam Vērtēšanas komisija, kurā tika apvienoti visi Satversmes tiesas tiesneši, novērtēja iesūtītos darbus un nolēma:

Zīmējumu konkursā “Manas pamattiesības Satversmē” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Kapsēdes pamatskolas skolniece Kristīne Gruškevica. Pedagoģe: Iveta Skubiņa.

II vieta – Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas skolniece Nellija Orešina. Pedagoģe: Irina Turovska.

III vieta – Uzvaras pamatskolas skolniece Marta Gavrilka. Pedagoģe: Daiga Sējēja.

Zīmējumu konkursā “Mana pamattiesības Satversmē” atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Āgenskalna sākumskolas skolniece Viktorija Beļska. Pedagoģe: Iveta Cimare.

Āgenskalna sākumskolas skolniece Elizabete Livkiša. Pedagoģe: Iveta Cimare.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolniece Līva Lavrenova. Pedagoģe: Ināra Plakane.

Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Evelīna Burmistrova. Pedagoģe: Daiga Sējēja.

Privātskolas “INNOVA” skolniece Sofija Majeva. Pedagoģe: Anastasija Fostiropulo.

Salaspils 1. vidusskolas skolniece Elvita Ozola. Pedagoģe: Daina Tauriņa.

Viesītes vidusskolas skolniece Madara Ribakova. Pedagoģe: Sarmīte Ratiņa.

Uzvaras pamatskolas skolniece Inga Sergejeva. Pedagoģe: Daiga Sējēja.

Jēkabpils 2.vidusskolas skolnieks Iļja Girļans. Pedagoģe: Anna Koroļkova.

Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas skolniece Anastasija Perevalova. Pedagoģe: Irina Turovska.

Domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” 9. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Madonas pilsētas vidusskolas skolniece Sabīne Siņicina. Pedagoģe: Sandra Šimkēviča;

II vieta – Madonas pilsētas vidusskolas skolnieks Edvards Rudzītis. Pedagoģe: Sandra Šimkēviča;

III vieta – Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieks Druvis Strods. Pedagoģe Biruta Brente.

Domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” 9. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Talsu 2.vidusskolas skolniece Laura Rudzīte. Pedagoģe: Zane Bodniece;

Drustu pamatskolas skolnieks Dāvis Druvis Kugrēns. Pedagoģe: Marija Grīnberga;

Jaunsilavas pamatskolas skolnieks Dāvis Skreivers. Pedagoģe: Anastasija Kaktiniece.

Domrakstu “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” 12. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Reinis Tīrumnieks. Pedagoģe: Gunita Smiltāne;

II vieta – Vircavas vidusskolas skolniece Krista Ļūmane. Pedagogs: Jānis Brente;

III vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Terēze Peipiņa. Pedagoģe: Gunita Smiltāne.

Domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” 12. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Diāna Žilinska. Pedagoģe: Gunita Smiltāne;

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Ance Mālkalna. Pedagoģe: Gunita Smiltāne;

Daugavpils 9.vidusskolas skolnieks Julians Daškevičs. Pedagoģe: Indra Vaikule.

Satversmes tiesa, augsti novērtējot iesūtīto darbu radošo un saturisko vērtību, uzrunāja pārstāvjus no Latvijas Mākslas akadēmijas, izdevniecības “Dienas Žurnāli”, jauniešu žurnāla “Ilustrētā Junioriem” un žurnāla “Jurista Vārds”, aicināja novērtēt iesūtītos darbus un pasniegt specbalvas.

Šogad savu specbalvu pasniegs arī pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste.

Specbalvu saņem Katvaru internātpamatskolas skolnieks Rinalds Audzēvičs. Pedagoģe: Baiba Skujiņa.

Specbalvu saņem Daugavpils 9.vidusskolas skolniece Svetlana Kirillova. Pedagoģe: Anna Mekša.

Žurnāla “Ilustrētā Junioriem” simpātiju balvu saņem Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Evelīna Burmistrova. Pedagoģe: Daiga Sējēja.

Latvijas Mākslas akadēmijas specbalvu saņem Liepājas Centra sākumskolas skolniece Helēna Migla. Pedagoģes: Agnese Kundziņa un Kristīne Bārdule.

Žurnāla “Jurista Vārds” specbalvas saņem:

9.klašu grupā:

Madonas pilsētas vidusskolas skolnieks Edvards Rudzītis. Pedagoģe: Sandra Šimkēviča.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieks Druvis Strods. Pedagoģe Biruta Brente.

12. klašu grupā:

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Reinis Tīrumnieks. Pedagoģe: Gunita Smiltāne.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Līva Elizabete Lāce. Pedagoģe: Gunita Smiltāne.

Zīmējumu konkursā:

Ventspils Centra sākumsskolas skolniece Emīlija Baļķīte. Pedagoģe: Monika Kalniņa.

Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Evelīna Burmistrova. Pedagoģe: Daiga Sējēja.

Krāslavas pamatskolas skolniece Kristiāna Stepiņa. Pedagoģe: Olita Truskovska.

Konkursa uzvarētāji, atzinības raksta, kā arī specbalvas saņēmēji un viņu pedagogi 2019. gada 15. februārī bija aicināti uz apbalvošanas ceremoniju Satversmes tiesā.

Liels paldies visiem skolēniem, kas iesūtīja savus darbus vērtēšanai, un īpaši liels paldies pedagogiem, kas sniedza atbalstu saviem skolēniem un veltīja laiku Satversmes un pamattiesību skaidrošanai!


Atbilstoši nolikumam konkursa norise tika organizēta šādi:

DarbībaTermiņš
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:
https://goo.gl/forms/RnKU79KHkQdutDnN2
15. oktobris
Darbu iesniegšana11. decembris
Darbu vērtēšanano 12. decembra līdz 11. janvārim
Rezultātu paziņošana15. janvāris
Apbalvošanas ceremonija15. februāris

Konkursa nolikums pieejams šeit.
Konkursa nolikumam pievienotie pielikumi:

1) Latvijas Republikas Satversme;

2) Vērtēšanas kritēriji;

3) Saeimas mājaslapā publicēta Dr.iur. Jāņa Plepa publikācija
par Satversmes vēsturi;

4) žurnālā “Ilustrētā Junioriem” (2017 (93)) publikācija par Satversmi un Satversmes tiesu;

5) žurnālā “Ilustrētā Junioriem” (2018 (103)) publicēta Satversmes tiesas veidotā krustvārdu mīkla par Satversmi;

6) Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājas Allas Spales publikācija “Satversmes tiesa divdesmit gados: no idejas līdz šodienai” žurnālā “Jurista Vārds” (Nr.49 (952), 06.12.2016.);

7) Satversmes tiesas tiesnešu īsās atbildes “Kas ir Satversme?” žurnālā “Jurista Vārds” (Nr.49 (952), 06.12.2016.);

8) Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2017. gada 10. februārī publicētais animētais video “Satversmei 95”:

9) Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2018. gada 19. maijā publicētais animētais video “Ceļā uz brīvību: kā latvieši nodibināja savu valsti””:

Kontaktpersona saistībā ar konkursa norisi ir Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda, tālruņa numurs: +371 26200580, epasts: Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv.

Foto: D.Plepa.

Foto: Dita Plepa