Skolēnu zīmējuma konkursa “Manas pamattiesības Satversmē” un domrakstu konkursa “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” uzvarētāju apbalvošana.

Vairāk informāciju par skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu var iegūt šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/