Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Pieteikuma iesniedzējs nav tiesīgs iesniegt pieteikumu