web10
Banner4
Banner1
Banner2

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

08.12.2022.

Ierosināta lieta par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2022. gada 7. decembrī ierosināja lietu “Par Elektronisko sakaru likuma 48. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam”. Apstrīdētā norma Elektronisko sakaru likuma 48. panta septītā daļa (turpmāk – apstrīdētā norma) nosaka: “Elektronisko sakaru komersants ir tiesīgs nodot vai iznomāt tikai tādas ierobežotas radiofrekvenču joslas […]

07.12.2022.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš Saeimas Ārlietu komisiju informē par Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības aktualitātēm

Šodien, 7. decembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalījās Saeimas Ārlietu komisijas sēdē, ar Saeimas deputātiem pārrunājot svarīgākos Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības panākumus un aktualitātes. Priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsvēra, ka viens no Satversmes tiesas stratēģiskajiem mērķiem ir nodrošināt Satversmes tiesas starptautisko atpazīstamību un augstu reputāciju. Satversmes tiesa aktīvi veido starptautisko sadarbību divpusējos un daudzpusējos formātos, […]

06.12.2022.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās Eiropas Savienības Tiesas 70. gadadienas pasākumos

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš no 4. līdz 6. decembrim piedalās Eiropas Savienības Tiesas 70. gadskārtas svētku pasākumos Luksemburgā. Svētku pasākumu ietvaros notika dalībvalstu tiesnešu forums “Ikvienam pietuvināts tiesiskums”. Tiesnešu forums ir kolokvijs, ko ik gadu rīko, lai uzturētu būtisko saikni starp Eiropas Savienības Tiesu un dalībvalstu tiesām, kuras ikdienā ciešā sadarbībā ar Eiropas Savienības […]

02.12.2022.

Satversmes tiesa 9. decembrī rīkos konstitucionālo tiesību domnīcu par tiesiskās vienlīdzības principu

Piektdien, 9. decembrī, Satversmes tiesa organizēs konstitucionālo tiesību domnīcu “Tiesiskās vienlīdzības princips”. Domnīcā piedalīsies Satversmes tiesas tiesneši, Valsts prezidents Egils Levits, Valsts kontrolieris Rolands Irklis, Valsts kontroles padomes locekles Kristīne Jaunzeme un Maija Āboliņa, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins un zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis. Konstitucionālo tiesību domnīca tiek rīkota par godu Satversmes tiesas 26. gadadienai. Domnīcā […]

02.12.2022.

Satversmei atbilst norma, kas neparedz apsūdzētajam tiesības iepazīties ar operatīvās darbības materiāliem, kuri nav pievienoti krimināllietai un kuri attiecas uz pierādīšanas priekšmetu

Satversmes tiesa 2022. gada 2. decembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑42‑01 “Par Kriminālprocesa likuma 500. panta sestās daļas atbilstību Satversmes 92. pantam”. Apstrīdētās normas Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 500. panta sesto daļu, ja krimināllietā kā pierādījumu izmanto operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas, tikai tiesa pēc prokurora, cietušā, apsūdzētā vai viņa aizstāvja motivēta lūguma drīkst iepazīties ar […]

01.12.2022.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas regulē noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšanu

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2022. gada 29. novembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās daļas un 126. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam un otrajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 124. panta sestā daļa nosaka: “Kriminālprocesā un procesā par noziedzīgi iegūtu mantu pierādīšanas priekšmetā ietilpstošie apstākļi attiecībā uz mantas noziedzīgo izcelsmi uzskatāmi par pierādītiem, ja pierādīšanas gaitā […]

01.12.2022.

Satversmes tiesu Eiropas Tiesnešu tālākizglītības tīkla mācību vizītē apmeklē tiesneši un prokurori

Šodien, 1. decembrī, Eiropas Tiesnešu apmācības tīkla apmaiņas programmas ietvaros Satversmes tiesā viesojas tiesneši un prokurori. Vizītes laikā apmaiņas programmas dalībnieki tiekas ar Satversmes tiesas tiesnešiem, kā arī piedalās seminārā, kuru vada Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs. Satversmes tiesa aktīvi sadarbojas ar Latvijas Tiesnešu mācību centru pieredzes apmaiņas vizīšu organizēšanā Eiropas Tiesnešu apmācības tīkla […]

28.11.2022.

Satversmes tiesa Satversmes simtgadi noslēdz ar desmitajām Sarunām par Latviju. Pieejams diskusijas ieraksts

Piektdien, 25. novembrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku desmito reizi organizēja Sarunas par Latviju. Saruna “Vai Satversme nosaka ideālo Latvijas sabiedrību, kura vēl arvien top?” notika Satversmes simtgades ietvarā un tās dalībnieki dalījās pārdomās par to, kā Satversme palīdz veidot un virzīt Latvijas sabiedrību, katra iedzīvotāja un visas valsts ilgtspējīgu attīstību. Sarunu vadīja […]

25.11.2022.

VIDEO IERAKSTS: Sarunas par Latviju. Vai Satversme nosaka ideālo Latvijas sabiedrību, kura vēl arvien top?

Šodien, 25. novembrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku desmito reizi organizē Sarunas par Latviju. Šajā reizē sarunas būs par to, kā Satversme palīdz veidot un virzīt Latvijas sabiedrību, katra iedzīvotāja un visas valsts ilgtspējīgu attīstību. Sarunu vadīs Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Sarunā piedalīsies politoloģe Vita Matīss, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents Juris […]

22.11.2022.

Satversmes tiesa izsludina konkursu sekretāra amatam

Galvenie amata pienākumi: organizēt korespondences apriti, reģistrēt saņemtos un nosūtāmos dokumentus, sagatavot rakstveida un mutisko informāciju Satversmes tiesas kancelejas un vienkāršos tiesvedības jautājumos, kārtot ar tiesvedību saistītos dokumentus, reģistrēt tos un organizēt to apriti, kārtot tiesvedības reģistrus, pēc kancelejas vadītāja norādījumiem asistēt trijiem tiesnešiem; tehniski nodrošināt Satversmes tiesas sēžu un pasākumu organizāciju un norisi, konsultēt […]

22.11.2022.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas regulē noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšanu

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2022. gada 21. novembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās daļas, 125. panta trešās daļas un 126. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam un otrajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 124. panta sestā daļa nosaka: “Kriminālprocesā un procesā par noziedzīgi iegūtu mantu pierādīšanas priekšmetā ietilpstošie apstākļi attiecībā uz […]

22.11.2022.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normu, kas paredz, ka Sodu reģistra arhīva datubāzē glabā ziņas par attaisnoto personu

Šodien, 22. novembrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-09-01 “Par Sodu reģistra likuma 23. panta 1. punkta, ciktāl tas attiecas uz ziņām par attaisnoto personu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Lietas fakti Lieta ierosināta pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma. Administratīvās rajona tiesas izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc kriminālprocesa ietvaros attaisnotas personas […]

16.11.2022.

Desmitās Sarunas par Latviju Satversmes simtgades ietvarā

Piektdien, 25. novembrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku desmito reizi organizē Sarunas par Latviju. Šajā reizē sarunas būs par to, kā Satversme palīdz veidot un virzīt Latvijas sabiedrību, katra iedzīvotāja un visas valsts ilgtspējīgu attīstību. Sarunu vadīs Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Sarunā piedalīsies politoloģe Vita Matīss, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents Juris […]

16.11.2022.

Nolēmums lietā par normām, kas noteic valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām, tiks pasludināts 15. decembrī plkst. 10.00

Trešdien, 16. novembrī plkst. 10.00, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-36-01 “Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Lieta ierosināta […]

16.11.2022.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (3) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2021-36-01

Trešdien, 16. novembrī, plkst. 10.00, Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2021-36-01 par normām, kas noteic valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām. Lietas Nr. 2021-36-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Ikviens interesents var vērot tiesas sēdes norisi arī tiešraidē […]