Ikviens1

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

26.02.2024.

Satversmes tiesa rīko konferenci par nacionālo, starptautisko un Eiropas Savienības tiesību harmonisku mijiedarbību

Šā gada 1. martā par godu Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgadei Satversmes tiesa rīkos starptautisku konferenci “Konstitucionālo tiesu loma Eiropu vienojošo kopējo vērtību konkretizācijā”, lai rosinātu diskusiju starp Eiropas nacionālajām konstitucionālajām tiesām, Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Cilvēktiesību tiesu par vienotu izpratni attiecībā uz Eiropas kopējo vērtību mijiedarbību ar dalībvalstu konstitucionālajām identitātēm. Konference norisināsies divās paneļsesijās: […]

22.02.2024.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 28. februārī plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs

Trešdien, 28. februārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2023-01-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes tiesas sēde […]

22.02.2024.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (2) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs

Šodien, 22. februārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu  Nr. 2023-01-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes tiesas sēde […]

21.02.2024.

Starptautiskie eksperti vizītē Satversmes tiesā ar tiesnešiem pārrunā pašvaldību tiesību aizsardzības jautājumus

Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki 20. februārī tikās ar Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas ekspertiem, lai pārrunātu Eiropas vietējo pašvaldību hartas piemērošanu nacionālajā tiesību sistēmā un ar to saistīto Satversmes tiesas judikatūru. Vizītē Satversmes tiesā kongresa Monitoringa komiteju pārstāvēja ziņotāji vietējās demokrātijas jautājumos Jorge Sequeira un Gobnait Ni Mhuimneacain, Eiropas vietējo pašvaldību hartas neatkarīgo ekspertu […]

19.02.2024.

Satversmes tiesa sniegs atbalstu konstitucionālās justīcijas attīstībai Ukrainā

Šodien, 19. februārī, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes kopīgās programmas “Partnerība labai pārvaldībai” ietvaros tika atklāts projekts “Atbalsts konstitucionālās justīcijas attīstībai Ukrainā”, kas norisināsies līdz 2025. gada augustam. Projekta atklāšanā piedalījās Satversmes tiesas un Ukrainas Konstitucionālās tiesas tiesneši un darbinieki, kā arī Eiropas Padomes pārstāvji. Projekta atklāšanas ietvaros puses pārrunāja plānotās aktivitātes, kā arī abu […]

16.02.2024.

Satversmes tiesa apbalvošanas ceremonijā godina 2023. gada skolēnu radošo darbu konkursa laureātus

Šodien, 16. februārī, Satversmes tiesas skolēnu zīmējumu, videodarbu un domrakstu konkursa “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē” svinīgajā apbalvošanas ceremonijā tika godināti konkursa laureāti un viņu pedagogi. Satversmes tiesas zīmējumu konkursa  6. klasēm laureāti: 1. vieta – Sesavas pamatskolas skolniece Gita Gultniece, pedagoģe Dace Lazdiņa. 2. vieta – Vaboles pamatskolas skolniece Sofija Sokolova, pedagoģe Viktorija Petkune. 3. vieta […]

15.02.2024.

Norma par pastāvīgās uzturēšanās atļaujām Krievijas pilsoņiem atbilst Satversmei

Satversmes tiesa atzina, ka Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punkts spēkā esošajā redakcijā atbilst Satversmei. Tiesa secināja, ka pēc būtības apstrīdētā norma, skatot to sistēmiski kopsakarā ar citām tiesību normām, sniedz Krievijas Federācijas pilsoņiem reālu iespēju iegūt jaunu tiesisko pamatu, lai turpinātu uzturēties Latvijas teritorijā, ja vien pati persona ir motivēta veikt tam nepieciešamās darbības. Tādējādi […]

14.02.2024.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 22. februārī plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs

Ceturtdien, 22. februārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2023-01-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes tiesas sēde […]

14.02.2024.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (1) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs

Šodien, 14. februārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu  Nr. 2023-01-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes tiesas sēde […]

12.02.2024.

Hāgā norisinājās Satversmes tiesas un Nīderlandes Augstākās tiesas divpusējā tikšanās

Satversmes tiesas delegācija 9. februārī apmeklēja Nīderlandes Augstāko tiesu Hāgā, lai ar tiesnešiem pārrunātu nākamo paaudžu pamattiesību aizsardzību, nolēmumus sabiedrībā pretrunīgi vērtētās lietās un likumdevēja rīcības brīvības robežas nodokļu jomā.   Dienu iepriekš Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un viņa padomnieks Andrejs Stupins-Jēgers tikās arī ar Hāgas rajona tiesas tiesnešiem. Tikšanās laikā pārrunāti jautājumi par […]

12.02.2024.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 14. februārī sāks izskatīt lietu par normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs

Trešdien, 14. februārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu  Nr.2023-01-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7.pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes tiesas sēde lietā Nr. […]

12.02.2024.

Satversmes tiesa 15. februārī pasludinās nolēmumu lietā par pastāvīgās uzturēšanās atļaujām Krievijas Federācijas pilsoņiem

Ceturtdien, 15. februārī, plkst. 12.00 Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par pastāvīgās uzturēšanās atļaujām Krievijas Federācijas pilsoņiem. Nolēmuma pasludināšanu būs iespējams vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā: Savukārt plkst. 14.30 Satversmes tiesa rīkos preses konferenci, kurā informēs par pieņemto nolēmumu. Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un tiesnese Anita Rodiņa. […]

09.02.2024.

Satversmes tiesa turpinās lietas par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

Satversmes tiesa, rakstveida procesā uzsākot lietas Nr. 2022-44-01 “Par Elektronisko sakaru likuma 48. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam” izskatīšanu, secināja, ka tiesai ir nepieciešams papildus noskaidrot informāciju no lietas dalībniekiem un pieaicinātajām personām, un nolēma turpināt lietas izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Satversmes tiesas sēde ar […]

05.02.2024.

Noslēdzies Satversmes tiesas rīkotais septītais skolēnu radošo darbu konkurss

Noslēdzies septītais skolēnu radošo darbu konkurss “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē”. Konkursa ietvaros no 6. klašu skolēniem saņemti 172 zīmējumi, no 9. klašu skolēniem saņemti 29 videodarbi, savukārt no 12. klašu skolēniem saņemti 72 domraksti. Konkursā pārstāvētas 66 skolas no visiem Latvijas reģioniem. Satversmes tiesa izsaka pateicību skolēniem par aktīvo iesaisti un radošumu, kā arī pedagogiem, kuri […]