Ikviens1

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

26.05.2023.

Baltijas valstu konstitucionālo tiesu dialogs stiprina tiesiskumu un ikviena iedzīvotāja pamattiesību aizsardzību reģionā

Šā gada 23.–25. maijā norisinājās trīspusējā sadarbības sanāksme, kurā piedalījās Satversmes tiesas, Lietuvas Konstitucionālās tiesas un Igaunijas Augstākās tiesas tiesneši. Satversmes tiesu pārstāvēja tās priekšsēdētājs Aldis Laviņš, viņa vietniece Irēna Kucina, tiesneses Anita Rodiņa un Jautrīte Briede, kā arī priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Stupins. Baltijas valstu tiesu sadarbības tikšanās notika Tartu par godu Igaunijas Augstākās tiesas […]

22.05.2023.

Satversmes tiesa 30. maijā plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

Šodien, 22. maijā, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”. Tiesas sēde […]

22.05.2023.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (2) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

Šodien, 22. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”. Lietas Nr. 2022-31-03 izskatīšana […]

19.05.2023.

Satversmes tiesa 22. maijā plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

Šodien, 19. maijā, plkst. 14.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāka izskatīt lietu Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”. Tiesas sēde […]

19.05.2023.

Ierosināta lieta par normām, kas izslēdz iespēju iegūt vispārējo izglītību mazākumtautību izglītības programmās

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2023. gada 19. maijā ierosināja lietu „Par 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5., 6. un 12. panta, ciktāl ar to likuma pārejas noteikumi papildināti ar 102. punktu, un 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 4. panta pirmās daļas un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas […]

19.05.2023.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (1) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

Šodien, 19. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāks izskatīt lietu Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”. Lietas Nr. 2022-31-03 izskatīšana […]

18.05.2023.

Satversmes tiesa 29. maijā plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

Šodien, 18. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”. Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Lieta ierosināta pēc […]

18.05.2023.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (3) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

Šodien, 18. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”. Lietas Nr. 2021-45-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 18. maijā plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura […]

18.05.2023.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 19. maijā atsāks izskatīt lietu par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

Piektdien, 19. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāks izskatīt lietu Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”. Lietas Nr. 2022-31-03 izskatīšana […]

17.05.2023.

Satversmes tiesa 18. maijā plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

Šodien, 17. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”. Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Lieta ierosināta pēc […]

17.05.2023.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (2) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

Šodien, 17. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”. Lietas Nr. 2021-45-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 17. maijā plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura […]

16.05.2023.

Satversmes tiesa 17. maijā plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

Šodien, 16. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāka izskatīt lietu Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”. Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Lieta ierosināta pēc […]

16.05.2023.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (1) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

Šodien, 16. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāks izskatīt lietu Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”. Lietas Nr. 2021-45-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 16. maijā plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura […]

12.05.2023.

Satversmes tiesa godina tieslietu sistēmas apbalvojumu saņēmējus

Šodien, 12. maijā, notika Tieslietu sistēmas Goda zīmju pasniegšanas svinīgais pasākums. Ar I pakāpes Goda zīmi tika apbalvota bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un ar III pakāpes Goda zīmi tika apbalvoti Satversmes tiesas darbinieki: Administrācijas vadītāja Marika Laizāne-Jurkāne, Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs, Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Dita Plepa un Juridiskā departamenta […]

11.05.2023.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 16. maijā atsāks izskatīt lietu par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

Otrdien, 16. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāks izskatīt lietu Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”. Lietas Nr. 2021-45-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 16. maijā plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura […]

11.05.2023.

Satversmes tiesas raidieraksta jaunā epizode. Nīderlandes Augstākās tiesas priekšsēdētāja Dineke de Grota: Likumam jāstrādā cilvēku labā

Šodien, 11. maijā, Satversmes tiesa publicē raidieraksta “Tversme” jauno epizodi, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina un Nīderlandes Karalistes Augstākās tiesas priekšsēdētāja Dineke de Grota (Dineke de Groot) sarunājas par konstitucionālās kontroles tradīcijām un konstitucionālo vērtību aizsardzību Nīderlandē, pieeju starptautiskajām un Eiropas Savienības tiesībām Nīderlandes Augstākās tiesas izpratnē, kā arī par moderno tehnoloģiju ietekmi […]