Aldis Laviņš

Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Aldis Laviņš dzimis 1973. gada 5. janvārī.

1996. gadā absolvējis Latvijas Policijas akadēmiju un pēc gada turpat ieguvis maģistra grādu. Studijas turpinājis Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, 2002. gadā iegūstot maģistra grādu, bet kopš 2013. gada turpina studijas juridisko zinātņu doktora studiju programmā.

Darba gaitas Aldis Laviņš sācis 1997. gadā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes ekonomisko noziegumu izmeklēšanas nodaļā. 1997. un 1998. gadā bijis Latvijas Policijas akadēmijas Civiltiesību katedras asistents, savukārt no 1998. gada līdz 1999. gada nogalei strādājis Valsts kases Juridiskajā departamentā.

Tiesneša amatā stājies 1999. gada 16. decembrī. Bijis Rīgas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis, 2003. gadā apstiprināts Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneša amatā, bet no 2004. gada līdz 2008. gadam bijis Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis un priekšsēdētājs. Līdztekus tiesneša darbam no 2002. gada ir pasniedzējs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, bet kopš 2002. gada ir arī Latvijas Tiesnešu mācību centra pasniedzējs.

2008. gadā kļuvis par Augstākās tiesas Senāta tiesnesi, vispirms strādājot Administratīvo lietu departamentā, bet vēlāk – Civillietu departamentā.

2014. gada 3. aprīlī apstiprināts par Satversmes tiesas tiesnesi un šajā amatā stājies 2014. gada 25. aprīlī. 2014. gada 6. maijā ievēlēts par Satversmes tiesas priekšsēdētāju.

Aldis Laviņš ir autors vairākām publikācijām par tiesību principu izpratni, civilprocesu, tiesu kompetenci, tiesas darba efektivitāti un citiem jautājumiem. Saņēmis Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu par būtisku ieguldījumu Civilprocesa likuma pastāvīgās darba grupas darbā un civilprocesa attīstībā.

2020. gada 28. oktobrī ievēlēts par Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieku.

2021. gadā saņēmis Satversmes tiesas Goda diplomu par ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas, tiesiskas, sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas valsts stiprināšanā.

2022. gada 10. martā ievēlēts par Satversmes tiesas priekšsēdētāju.