Satversmes tiesas konference “Konstitucionālo tiesu aktīvisms demokrātiskā tiesiskā valstī”