Starptautiskā sadarbība

Vispārīgs apraksts

Satversmes tiesa ir galīgais tiesiskuma garants Latvijas Republikā, vienlaikus tā ir kļuvusi par atpazītu Eiropas tiesiskās sistēmas un globālās konstitucionālo tiesu kopienas daļu, kas sniedz ieguldījumu kopējās Eiropas tiesiskās telpas attīstībā. Satversmes tiesa veido un uztur starptautiskās sadarbības attiecības ar Eiropas konstitucionālajām tiesām, kā arī tiesām ārpus Eiropas. Satversmes tiesa iesaistās dialogā ar pārnacionālām tiesām …

Divpusējā sadarbība

Līdztekus daudzpusējai sadarbībai Latvijas Republikas Satversmes tiesa ir iesaistīta arī divpusējā sadarbībā ar vairāku valstu tiesām. Šī divpusējā sadarbība noris kā Satversmes tiesas tiesnešu oficiālās vizītes vai mācību braucieni un citu valstu tiesām, kā arī citu valstu tiesu delegāciju vizītes Latvijas Republikas Satversmes tiesā. 2022. gada 29. septembris – 30. septembris, Vīne, Austrija Satversmes tiesas …

Dalība starptautiskās organizācijās

Venēcijas komisija Eiropas Komisija par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisija) ir Eiropas Padomes padomdevēja institūcija konstitucionālo tiesību jautājumos. Venēcijas komisijas loma ir sniegt tiesisku atbalstu tās dalībvalstīm un it īpaši palīdzēt valstīm, kuras vēlas panākt savu tiesisko un institucionālo struktūru atbilstību Eiropas standartiem un starptautiskajai pieredzei demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā. Tā arī palīdz nodrošināt kopējā konstitucionālā …