Uldis Ķinis

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks

Uldis Ķinis dzimis 1953. gada 11. jūnijā.

1981. gadā absolvējis Latvijas Valsts Universitātes Juridisko fakultāti, 1997. gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu, bet 2006. gadā turpat ieguvis arī Tiesību zinātņu doktora grādu. Kopš 2007. gada jūlija ievēlēts par Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociēto profesoru.

Stažējies Norvēģijas Karalistē, ASV, Lielbritānijā un Zviedrijā.

Tiesu sistēmā strādā kopš 1981. gada. No 1981. gada līdz 2006. gadam bijis Kuldīgas rajona tiesas priekšsēdētājs.

No 2004. gada augusta līdz 2005. gada jūlijam strādājis par ES Likuma misijas Gruzijā (EUJUST – THEMIS) vecāko tieslietu ekspertu, bet no 2005. gada septembra līdz 2006. gada martam par ES Speciālā pārstāvja drošības jautājumos pārstāvja Dienvidkaukāzā (EUSR) biroja tieslietu ekspertu.

No 1997. gada līdz 2001. gadam bijis Eiropas Padomes Kibernoziegumu ekspertu komitejas eksperts.

Piedalījies un referējis vairākās starptautiskās konferencēs par tiesu varas efektivitātes un krimināltiesību problēmām, vairāk nekā 30 publikāciju autors, galvenokārt par krimināltiesību un informācijas komunikāciju tiesību problēmām.

No 2008. gada 10. marta līdz 2011. gada 15. aprīlim kā ad litem tiesnesis piedalījies Starptautiskā Tribunāla par Bijušo Dienvidslāviju lietas “Prosecutor v. Ante Gotovina et al” izskatīšanā.

2006. gada 14. decembrī Saeima apstiprināja Uldi Ķini par Satversmes tiesas tiesnesi, un viņš stājās amatā 2007. gada 5. janvārī. Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā Uldis Ķinis ievēlēts trīs reizes. Šī amata pienākumus ir pildījis no 2007. gada 1. februāra līdz 2008. gada 9. martam, no 2014. gada 5. marta līdz 2017. gada 6. martam un no 2017.gada 9. marta līdz 2017. gada 31. martam.

Ulda Ķiņa Satversmes tiesas tiesneša pilnvaras beidzās 2017. gada 31. martā.