Romāns Apsītis

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks

Romāns Apsītis dzimis 1939. gada 13. februārī.

1963. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas un juridiskās fakultātes tiesību zinātņu nodaļu, bet 1970. gadā – Latvijas Valsts universitātes aspirantūru. Tiesību doktors. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors. No 1965. gada ir Latvijas Universitātes docētājs. Kopš 2003. gada ir Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras profesors.

No 1976. līdz 1980. gadam darbojies kā Galvenās enciklopēdiju redakcijas Filozofijas un tiesību zinātniskās redakcijas vadītājs. No 1990. līdz 1993. gadam bijis Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāts un Likumdošanas jautājumu komisijas loceklis, kā arī Mandātu un deputātu ētikas komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Ievēlēts par 5. Saeimas deputātu, kurā bijis Juridiskās komisijas loceklis un Mandātu un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja biedrs, vienlaikus – Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs. No 1994. līdz 1995. gadam bijis tieslietu ministrs. Ievēlēts par 6. Saeimas deputātu, kurā darbojies Saeimas Juridiskajā komisijā un bijis Mandātu un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja biedrs.

Kopskaitā vairāk nekā 300 rakstu autors enciklopēdiskajos izdevumos, zinātnisko rakstu krājumos un presē; līdzautors trijām mācību grāmatām Latvijas tiesību vēsturē. Rediģējis un tulkojis juridiska satura mācību grāmatas un zinātniskus rakstus.

1996. gadā Saeimas apstiprināts par Satversmes tiesas tiesnesi, amata pienākumus pildīja līdz 2007. gada februārim. No 2000. gada līdz 2006. gada jūnijam bija Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks.

Apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas I pakāpes atzinības rakstu.

2021. gadā saņēmis Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmā.

Miris 2022. gada 17. februārī.