Kaspars Balodis

Satversmes tiesas tiesnesis

Kaspars Balodis dzimis 1971. gada 15. maijā.

1993. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. 1994. gadā ieguvis tiesību maģistra grādu Minsteres Universitātes Juridiskajā fakultātē, bet 2000. gadā turpat ieguvis tiesību doktora grādu.

No 1994. līdz 1995. gadam bijis jurists juridiskajā birojā “Heidelberga”. 1996. gadā sācis darbu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē – līdz 1998. gadam darbojies kā asistents, līdz 2001. gadam kā lektors. 2001. gada ievēlēts par asociēto profesoru Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedrā, 2016. gadā kļuvis par profesoru.

No 2001. gada bijis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāna pienākumu izpildītājs, bet no 2002. līdz 2006. gadam – dekāns.

2006. gada 14. decembrī Saeima apstiprināja Kasparu Balodi par Satversmes tiesas tiesnesi, un viņš stājās amatā 2007. gada 31. janvārī.

Kaspara Baloža Satversmes tiesas tiesneša pilnvaras beidzās 2017. gada 31. martā.