Juris Jelāgins

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks

Juris Jelāgins dzimis 1949. gada 20. februārī.

1978. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti, bet 1984. gadā – Latvijas Valsts universitātes aspirantūru. 1993. gadā beidzis Dānijas administrācijas skolas rīkotos kursus “Studiju metodoloģija”.

No 1984. līdz 1987. gadam strādājis par Latvijas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesību un kriminālprocesa katedras asistentu. No 1987. līdz 1993. gadam bijis Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un politikas zinātnes katedras vecākais pasniedzējs, kopš 1993. gada – lektors. 1999. gadā bijis vieslektors Konkordijas starptautiskajā universitātē.

Vairāk nekā 20 publikāciju autors, galvenokārt par tiesību avotu teorijas problēmām un teorētiskiem konstitucionālo tiesību jautājumiem.

2000. gadā Saeimas apstiprināts par Satversmes tiesas tiesnesi, amata pienākumus pildīja līdz 2010. gada jūnijam. No 2008. līdz 2010. gadam bija Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks.

2021. gadā saņēmis Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu tieslietu sistēmas stiprināšanā.