Ilze Skultāne

Satversmes tiesas tiesnese

Ilze Skultāne dzimusi 1954. gada 5. septembrī.

1978. gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti.

Stažējusies un zināšanas papildinājusi Zviedrijas, Francijas un Austrijas tiesās.

No 1984. līdz 1996. gadam bijusi Bauskas rajona tiesas tiesnese, bet no 1986. gada arī tiesas priekšsēdētāja. Kopš 1998. gada ir Latvijas Universitātes lektore.

1996. gadā Saeimas apstiprināta par Satversmes tiesas tiesnesi, amata pienākumus pildīja līdz 2004. gadam, kad tika apstiprināta par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori.