Ilma Čepāne

Satversmes tiesas tiesnese

Ilma Čepāne ir dzimusi 1947. gada 29. aprīlī.

1970. gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti, 1984. gadā – Latvijas Valsts universitātes aspirantūru. 1986. gadā aizstāvējusi disertāciju Maskavas Valsts universitātē un ieguvusi tiesību doktores grādu.

No 1977. gada Latvijas Universitātes docētāja. Kopš 2002. gada Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras profesore.

No 1990. līdz 1993. gadam bijusi Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāte, darbojusies Vides aizsardzības komisijā. No 1993. līdz 1996. gadam strādājusi Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra amatā. 1994. gadā kļuvusi par Centrālās Zemes komisijas locekle.

Zināšanas papildinājusi Francijas Konstitucionālajā padomē un Valsts padomē, Kanādas Augstākajā tiesā un Dānijas valsts administratīvajā skolā.

Vairāk nekā 60 publikāciju autore par vides aizsardzības un zemes reformas tiesiskiem jautājumiem.

1996. gadā Saeimas apstiprināta par Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesi, šo amatu ieņēma līdz 2006. gada jūlijam, kad atstāja tiesneses amatu pēc pašas vēlēšanās, lai kļūtu par Saeimas deputāti.

10. un 11. sasaukuma Saeimas Juridiskās komisijas vadītāja.

Apbalvota ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi.

2021. gadā saņēmusi Satversmes tiesas Izcilības rakstu par ieguldījumu Latvijas Republikas Satversmes vērtību stiprināšanā, ar godprātīgu darbu Augstākajā padomē, Satversmes tiesā, Latvijas Universitātē un Saeimā sekmējot neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas izaugsmi.