Gunārs Kūtris

Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Gunārs Kūtris dzimis 1960. gada 12. novembrī.

1983. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, bet 1994. gadā turpat ieguvis tiesību maģistra grādu.

Profesionālo kvalifikāciju paaugstinājis ASV Federālā izmeklēšanas biroja Nacionālajā akadēmijā, ASV Federālo tiesībsargājošo iestāžu apmācību centrā, Japānas Tieslietu ministrijas Pētījumu un apmācību institūtā, kā arī dažādās starptautiskās konferencēs, semināros un mācību kursos.

No 1982. līdz 1985. gadam bijis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes kriminālistikas laboratorijas vadītājs. Kopš 1985. gada – lektors Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedrā. No 1990. līdz 1996. gadam bijis Ģenerālprokuratūras Metodikas nodaļas virsprokurors. No 1996. gada – Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas direktors. No 2001. līdz 2003. gadam bijis Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks likumdošanas jautājumos, bet no 2003. līdz 2004. gadam – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs.

Vairāk nekā 70 publikāciju autors par aktuālām problēmām kriminālprocesā (pirmstiesas izmeklēšanā), kriminālistikā, tiesību aizsardzības iestāžu darbībā, kā arī konstitucionālo tiesību jautājumos.

2011. gadā kļuvis par Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) locekļa vietnieku.

2011. gadā un 2012. gadā ievēlēts Rīgas Stradiņa universitātes Padomnieku konventā.

2004. gada martā apstiprināts par Satversmes tiesas tiesnesi. 2006. gada jūnijā ievēlēts par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku, bet 2007. gada 31. janvārī – par Satversmes tiesas priekšsēdētāju.

Tiesneša pilnvaras Gunāras Kūtrim beidzās 2014. gada 19. februārī.

2021. gadā saņēmis Satversmes tiesas Goda diplomu par ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas, tiesiskas, sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas valsts stiprināšanā.