Daiga Rezevska

Satversmes tiesas tiesnese
Prof.,Dr.iur.

Daiga Rezevska ir dzimusi 1974. gada 18. februārī.

1996. gadā viņa ar izcilību absolvēja Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kur turpināja arī studijas maģistrantūrā Valststiesību un politoloģijas zinātņu apakšprogrammā, bet 2002. gadā ieguva tiesību doktora zinātnisko grādu.

Darba gaitas Daiga Rezevska ir sākusi 1993. gadā kā asistente Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedrā. Dažādos akadēmiskos amatos bijusi gan Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, gan Rīgas Juridiskajā augstskolā, gan Eirofakultātē.

No 1997. līdz 1999. gadam bijusi tiesneša palīdze Satversmes tiesā.

  1. gadā bija viena no Publisko tiesību institūta dibinātājiem.

Bijusi izdevniecības “Ratio iuris” direktore un juridiskā žurnāla “Likums un tiesības” galvenā redaktore. No 2005. līdz 2010. gadam bijusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekle. No 2007. gada arbitra vietniece EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesā, vēlāk arī arbitre līdz 2019. gadam.

2010. gadā Daiga Rezevska kļuva par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes prodekāna pienākumu izpildītāju, bet drīz vien arī iecelta par prodekāni. Šo amatu Daiga Rezevska ieņēma līdz 2012. gadam, vienlaikus vadot arī Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedru.

2012. gadā ievēlēta par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesori. Kopš 2013. gada – viesprofesore Rīgas Juridiskajā augstskolā. No 2012. līdz 2014. gadam bijusi Latvijas Zinātnes padomes eksperte juridiskajā zinātnē.

Daiga Rezevska ir darbojusies Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijā. Viņa ir daudzu Latvijas un starptautisku projektu eksperte.

Daiga Rezevska ir daudzu publikāciju un vairāku grāmatu autore par konstitucionālo tiesību jautājumiem, vispārējiem tiesību principiem, juridisko metodi un citiem jautājumiem.

2015. gada 15. oktobrī Saeima apstiprināja Daigu Rezevsku par Satversmes tiesas tiesnesi. Viņa amatā stājās 2016. gada 26. aprīlī un tiesneša pilnvaras pildīja līdz 2022. gada 31. martam.

Kopš 2016. gada Daiga Rezevska ir ad hoc tiesnese Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

2018. gada 3. maijā Daiga Rezevska tika apbalvota ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi. Tas ir, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un judikatūras attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē, starpvalstu attiecību veidošanā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.