Aija Branta

Satversmes tiesas priekšsēdētāja

Aija Branta dzimusi 1957. gada 28. augustā.

1983. gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. 2003. gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. 1995. gadā apguvusi cilvēktiesības Birmingemas universitātes Eiropas tiesību institūtā, 2002. gadā apguvusi Eiropas Kopienas un starptautiskās tiesības Rīgas Juridiskā augstskolā, bet 2004. gadā apguvusi starptautiskās krimināltiesības Florences universitātē.

Tiesu sistēmā strādā kopš 1983. gada: no 1984. līdz 1992. gadam bijusi pirmās instances tiesas tiesnese, no 1992. līdz 2004. gadam – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese.

Piedalījusies semināros daudzās Eiropas valstīs, referējot par cilvēktiesībām un tiesu neatkarību, bērnu noziedzības novēršanas problēmām, alternatīvajiem sodiem nepilngadīgajiem, problēmām starptautiskās sadarbības jomā.

No 2000. līdz 2003. gadam eksperta statusā piedalījusies Eiropas Padomes izveidotajā ekspertu komitejā “Nepilngadīgo likumpārkāpumu novēršanas jaunas metodes un tiesu loma”, bet no 2000. līdz 2002. gadam kā eksperte piedalījusies Kanādas universitāšu un koledžu asociācijas rīkotajās mācībās “Kriminālās un nepilngadīgo likumpārkāpēju justīcijas reformēšana”.

Eiropas Padomes Tieslietu efektivitātes komitejas locekle, kā arī no 2006. gada – Eiropas Tiesnešu konsultatīvās padomes locekle.

2004. gadā martā Saeimas apstiprināta sākusi pildīt Satversmes tiesas tiesneses pienākumus. 2011. gada jūnijā ievēlēta par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieci, savukārt 2014. gada 28. februārī stājās Satversmes tiesas priekšsēdētājas amatā.

Tiesneses pilnvaru termiņš beidzās 2014. gada 24. aprīlī.

2021. gadā saņēmusi Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmā.

2021. gadā saņēmusi Satversmes tiesas Goda diplomu par ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas, tiesiskas, sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas valsts stiprināšanā.