Vēsture un pārskati

Tiesas vēsture

Ideju par tādas institūcijas nepieciešamību, kas sargātu Satversmi, Latvijā pirmo reizi izteica Saeimas deputāts Pauls Šīmanis 1930. gadā. Turpinot šo ideju, Saeimas deputāts Helmuts Štegmanis 1934. gadā iesniedza priekšlikumu papildināt Satversmi ar pantu, kas paredzētu speciālas Valsts tiesas izveidi. Tomēr šis priekšlikums nepieciešamo balsu vairākumu neguva. Atjaunojot neatkarīgu un demokrātisku Latvijas valsti, nebija šaubu, ka izveidojama konstitucionālā …

Ēkas vēsture

Ēka, kurā atrodas Satversmes tiesa, būvēta 1872. gadā kā īres nams. Ēkas būvniecību pasūtījis Rīgas pilsētas birģermeistars Emīls fon Betihers, bet ēku projektējis arhitekts Fridrihs Vilhelms Hess. Ēkas īpašniece Marija Betihere 1940. gadā repatriējās uz Vāciju. Vēlāk ēka tika nodota Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona izpildkomitejai. Savukārt kopš 1998. gada ēka ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Satversmes tiesas personā. …

Pārskati par tiesas darbu

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2010.gadā (pdf) Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2011.gadā (pdf) Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2012. gadā (pdf) Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2013. gadā (pdf) Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2014. gadā (pdf)