Kompetence un procesi

Tiesā izskatāmās lietas

Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. pantu Satversmes tiesa izskata lietas par: 1) likumu atbilstību Satversmei; 2) Latvijas parakstīto vai noslēgto starptautisko līgumu (arī līdz attiecīgo līgumu apstiprināšanai Saeimā) atbilstību Satversmei; 3) citu normatīvo aktu vai to daļu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām (aktiem); 4) citu Saeimas, Ministru kabineta, Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru …

Tiesības iesniegt pieteikumu

Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. pantu, ievērojot likumā noteikto kompetenci, tiesības iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā ir: 1) Valsts prezidentam; 2) Saeimai; 3) ne mazāk kā divdesmit Saeimas deputātiem; 4) Ministru kabinetam; 5) ģenerālprokuroram; 6) Valsts kontroles padomei; 7) pašvaldības domei; 8) tiesībsargam; 9) tiesai; 10) zemesgrāmatu nodaļas tiesnesim; 11) personai; 12) Tieslietu padomei. Personas …

Satversmes tiesas process

Lietu izskatīšanai Satversmes tiesā ir noteikts atsevišķs tiesvedības veids – Satversmes tiesas process, kas atšķiras no procesa citās tiesās. Tas norit vairākās secīgās stadijās: lietas ierosināšana, lietas sagatavošana, lietas izspriešana un sprieduma taisīšana. Satversmes tiesas process ir regulēts Satversmes tiesas likumā un Satversmes tiesas reglamentā. Saskare ar citu procesuālo regulējumu iespējama tikai divos gadījumos, kad tiek …