Satversmes tiesas starptautiskā konference “Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē 21. gadsimtā” (25.05.2018.). Foto: Valdis Kauliņš.

1 no 40