Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas uzruna Satversmes tiesas tiesneses Irēnas Kucinas zvēresta (svinīgā solījuma) došanas ceremonijā

11.02.2022.

Prof. Dr. iur. Sanita Osipova
Satversmes tiesas priekšsēdētāja

Uzruna Satversmes tiesas tiesneses Irēnas Kucinas zvēresta (svinīgā solījuma) došanas ceremonijā

Rīgā, 2022. gada 11. februārī

Šodien ir svinīga un Latvijai nozīmīga diena. Amatā stājas jauna Satversmes tiesas tiesnese, lai 10 gadus profesionāli un godprātīgi, sekmējot demokrātijas un tiesiskuma īstenošanu, pildītu amata pienākumus. Tas ir liels gods un vienlaikus milzīga atbildība strādāt tā, lai Latvijas valsts konstitucionālā sistēma darbotos sekmīgi, ievērojot Satversmē noteikto konstitucionālo orgānu savstarpējās lojalitātes principu, jo tikai tā ir dzīvē īstenojama suverēna vara. Vienlaikus tiesnesis ir atbildīgs arī par ikvienas personas pamattiesību aizsardzību, tā sekmējot ikvienas personas cilvēka cieņas aizsardzību un iekļaujošas sabiedrības nostiprināšanos. Gribu akcentēt, ka kopš konstitucionālās sūdzības institūta ieviešanas pirms 20 gadiem tieši konstitucionālās sūdzības un personu izjustā netaisnība ir bijušas Satversmes tiesas darba galvenais dzinējspēks.

20 gadi konstitucionālajai sūdzībai, 25 gadi Satversmes tiesai, 100 gadi Satversmei – šis ir konstitucionāli zīmīgs brīdis, kad jaunā Satversmes tiesas tiesnese sāk pildīt amata pienākumus. Satversmes gadsimts apliecina, ka lakonisks konstitūcijas teksts, ar kuru prasmīgi strādā tiesību normu piemērotāji, spēj nemainīgi atbilst laika garam un suverēna vajadzībām. Satversmes konkretizācijai, ko veic Satversmes tiesa, ir būtiska nozīme tiesību sistēmas attīstībā un valsts ilgtspējā. Tieši ceturtdaļgadsimtu Satversmes tiesa izkopusi Satversmes normu konkretizācijas tradīciju. Šis ir jau trešais Satversmes tiesas tiesnešu sastāvs, un esmu pārliecināta, ka Satversmes tiesa un jaunā Satversmes tiesas tiesnese turpinās izkopt tiesiskuma stiprināšanas tradīcijas un sekmēs Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts ilgtspēju.

Nav šaubu par to, ka pilnvaru termiņš neizbeidz kalpošanu Latvijas valstij un tās Satversmei. Nav bijušo Satversmes tiesas tiesnešu, jo ikviens no mums ir zvērējis kalpot likuma varai. Šis solījums nav atsaucams un paliek sirdī uz visu atlikušo dzīvi.

Ar savu padomu un darbu arī turpmāk būšu gatava palīdzēt saviem kolēģiem un Latvijas valstij.

Lai stipra mūsu demokrātiskā un tiesiskā Latvijas valsts!