Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles uzruna Tieslietu sistēmas un Tieslietu ministrijas apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā

15.11.2019.

Rīgā 2019. gada 15. novembrī

Augsti godātais Bordāna kungs, dāmas un kungi, kolēģi!

Ir vairāki iemesli, kādēļ tieši Latvijas valsts dibināšanas svētku laikā ir gan patīkami, gan svarīgi sumināt tieslietu sistēmā strādājošos Latvijas cilvēkus.

Latvijas vērtību centrā ir tiesiskums un neatkarīga tiesu vara kā neaizvietojams līdzsvars valsts varas mehānismā. Pasaulē to valstu skaits, kurām ir izdevies īstenot tiesiskuma principa būtību, noteikti būs ievērojami zem simta. Latvijai ir jālepojas, ka esam tiesisku valstu starpā.

Vienlaicīgi Latvija nekad nebūs gatava, tā ir nemitīgs darba process.

Latviju šodien veido tas, kā mēs katrs dzīvojam un strādājam. Mēs visi esam daļa no Latvijas – tās kā demokrātiskas tiesiskas valsts praktiskais izpildījums. Ikviens ar savu pienesumu – jurists vai administrācijas darbinieks.

Satversmes tiesa par darbu ir teikusi, ka darbs ir neatņemams cilvēka cieņas un apliecināšanās avots.

Mums daudziem darbs ir misija, dažam dzīvesveids, citam dzīves nepieciešamība vai viena no daudzajām lietām dzīvē. Iespējams, kāds tieši darbā spēj izpaust lielāku drosmi nekā citās dzīves jomās. Šeit mēs jūtam gan piepildījumu, gan vilšanos, gan cerības, gan bailes. Taču kā būtībā brīvi cilvēki savā brīvā valstī vienmēr tiecamies palikt uzticīgi katrs savai iekšējai brīvībai un mūsu kopējām vērtībām. Savā brīvā valstī tiekšanās un nepārtrauktā pilnveidošanās ir iespējama.

Izveidotā Latvija

Latvijas attīstībai ir nepieciešams katra cilvēka darbs un idejas. Latvija pilnveidojas mūsu cilvēku radošuma un iniciatīvas rezultātā. Demokrātiska tiesiska valsts ir tāda valsts, kurā viedokļu un ideju plurālisms ir attīstības dzinējspēks. Katrs cilvēks ir unikāls un tādēļ izdzīvojam sevi caur savu valsti ļoti atšķirīgi. Pluralitāte ir brīvas pasaules vērtība, kura jāspēj likt lietā kopējam labumam.

Tāda, kāda Latvja ir šodien – tādu mēs to esam veidojuši. Tās stiprās un ne tik stiprās puses ir mūsu pašu radītas. Tas nav neviens cits no ārpuses. Ir svarīgi katram Latvijas iedzīvotājam uzņemties atbildību par to, kādā darba vietā, pašvaldībā, valstī mēs dzīvojam. Latviju veidojam mēs. Latviju kā tiesisku valsti veidojam mēs, arī šeit šodien klātesošie.

Šodien Jūs esat tie, kas izpelnījušies kolēģu atzinību. Jūsu ikdienas gaitās ir bijuši soļi un darbi, kas ir pamanīti, un tie ir visdažādākie. Taču visupirms paldies Jums par to, ka esat snieguši savu visdārgāko – laiku – Latvijas tiesiskuma stiprināšanā, pildot katru savu uzdevumu kopējā labuma vārdā.

Cilvēkam ir nepieciešama atzinība. Lai cik neatkarīgi un brīvi mēs katrs esam, mēs dzīvojam sabiedrībā, mēs veidojam savu valsti kopā. Tādēļ katram cilvēkam ir svarīgi, lai viņu pamana un novērtē. Atzinība ir pilnveidošanās nepieciešams elements. Tieši tādēļ tieslietu sistēmas apbalvojumam ir dziļāka jēga, kura saistās ar cilvēka dabu.

Šodienas atzinības saņēmējiem nāk klāt vēl papildu pienākums. Es vēlos Jūs aicināt kļūt par iedvesmu saviem kolēģiem, īpaši saviem jaunajiem kolēģiem. Kļūt par tādiem, kas ne tikai godīgi pilda savu darbu, bet kas atbalsta jauno idejas, veido tādu vidi, kurā cilvēki grib uzturēties un nākt ar savu pienesumu. Jūs esat jau savu kolēģu pamanīti. Izdariet, lai arī Jūsu kolēģi būtu pamanāmi un lai mēs viens otru celtu, kopā ceļot arī Latviju.

Līdz ar to man ir patiess prieks Jūs sveikt par Jūsu ieguldījumu tiesiskas un tātad stiprākas Latvijas veidošanā!

Novēlu Jums un mums nepalaist garām iespēju veidot Latviju tādu, kādu mēs to saredzam Satversmē.