Satversmes tiesas priekšsēdētaja vietnieka Alda Laviņa uzruna monētas “Satversmei 100” prezentācijas pasākumā

16.02.2022.

Aldis Laviņš

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks

Uzruna monētas “Satversmei 100” prezentācijas pasākumā

Rīgā, 2022. gada 15. februārī

Augsti godātais Valsts prezidenta kungs!

Augsti godātais Latvijas Bankas prezidenta kungs!

Augsti godātais Ozoliņa kungs!

Cienījamās dāmas un godātie kungi!

 

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtajā gadskārtā esam pagodināti ar to, ka Satversmē ietvertās vērtības un idejas gūst vizuālu atspoguļojumu sudraba kolekcijas monētā “Satversmei 100”.

Satversme vienmēr ir bijusi līdzās Latvijas iedzīvotājiem un valstiskumam kā patvērums un garantija, ka Latvija būs laimīga un stipra valsts vienotā Eiropā. Tāpēc tas ir likumsakarīgi, ka Satversmes gars un burts ir atspoguļots tādā stabilitātes un Latvijas piederības Eiropas kultūrtelpai simbolā kā Euro monēta.

Pirmajā rakstā latviešu valodā “Kas ir satversme” dzejnieks un jurists Rainis atgādina, ka Satversmes jēdziens – tas ir galvenais avots, no kura izstaro visas satversmes māksla un gudrība it kā pati no sevis. Patiesi, tā ir gudrība un māksla piemērot Satversmes lakonisko tekstu tā, lai arī mūsdienās ikvienas personas brīvība un cieņa būtu aizsargāta, kā arī sekmēta demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts pastāvēšana. Arī monētu “Satversmei 100” varam uzskatīt par Satversmes mākslas paraugu, jo tajā atspoguļots Satversmes gars, kas caurauž valstiskumu, un izceltas pašas svarīgākās mūsu tautas vērtības. Varam apbrīnot monētas “Satversmei 100” grafiskā dizaina veidotāja mākslinieka Aigara Ozoliņa talantu un māksliniecisko jaunradi, kas ļāvusi Satversmei tiešā vārda nozīmē kļūt par mākslas darbu. Paldies Jums!

Satversme lika stingru pamatu ikvienas institūcijas darbībai un pieprasa to, ka valsts amatpersonu darbs ir veltīts Latvijas tautas labumam un sekmē Latvijas valsts labklājību. Ar Satversmes spēkā stāšanos savu darbu uzsāka Valsts prezidents, Saeima, Latvijas Banka un citas nozīmīgas institūcijas. Satversmes tiesas vārdā gribu apsveikt Latvijas Valsts prezidenta institūciju un Latvijas Banku, sagaidot šo nozīmīgo jubileju un izteikt pateicību par ieguldīto darbu un atbildīgajiem lēmumiem, kuri vairojuši uzticību Latvijai un tās Satversmei.

Esmu gandarīts par to, ka monētas “Satversmei 100” tapšana atspoguļo konstitucionālo orgānu lojalitāti un efektīvu sadarbību, jo monētas tapšanā cieši līdzdarbojusies Latvijas Banka, Valsts prezidenta kanceleja un Satversmes tiesa. Paldies par lielisko sadarbību un ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā!

Tāpat kā Jānis Čakste Satversmes spēka stāšanās dienā, arī šodien mēs visi cerēsim un būsim pārliecībā, ka Satversme katrai paaudzei ļaus veidot brīvu, stipru un ilgtspējīgu demokrātisku tiesisku Latvijas valsti!

Svinēsim Satversmi – svinēsim to, ka Latvija ir brīva, neatkarīga, demokrātiska un tiesiska valsts, kurā katram ir iespēja sasniegt labklājību un laimi!