Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka Alda Laviņa uzruna Latvijas Zinātņu akadēmijas un Valsts prezidenta starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Latvijas Republikas Satversmei 100”

16.02.2022.

Aldis Laviņš

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks

Uzruna Latvijas Zinātņu akadēmijas un Valsts prezidenta starptautiskajā zinātniskajā konferencē

“Latvijas Republikas Satversmei 100”

Rīgā, 2022. gada 16. februārī

Jūsu Ekselences – Latvijas Valsts prezidenta kungs, Vācijas Federatīvās Republikas prezidenta kungs!

Cienījamās dāmas un godātie kungi!

1)    Gan šodienas starptautiskā zinātniskā konference par Satversmes lomu, nodrošinot Latvijas, Eiropas un visas pasaules ilgtspējīgu attīstību;

2)    gan izkaltā skaistā simtgades sudraba monēta, kurā atspoguļotas Latvijas tautas galvenās vērtības;

3)    gan sarunas ar skolu jauniešiem par Satversmes nozīmi viņu dzīvē;

ir pasākumi, ar kuriem godinām mūsu Satversmi simtgadē, kā arī apliecinām cieņu tiem cilvēkiem, kuri ieguldījuši savu darbu, zināšanas un daļu no savas sirds, izstrādājot Satversmi. Atzīmējot Satversmes simto gadskārtu, jau vairākkārt ir izskanējuši cildinājuma vārdi Satversmei par spēju būt modernai, laikmetam atbilstošai un tādai, kas nenoveco.

Kur slēpjas Satversmes ilgtspējas spēks? Viens no Satversmes sapulces deputātiem Oto Nonācs Satversmes izstrādes laikā ir uzsvēris, ka uz katra likuma un sevišķi uz Satversmes likuma izstrādāšanu ir jāskatās no nākotnes perspektīvas. Pie Satversmes likuma izstrādāšanas tas vajadzīgs tādēļ, ka Satversme noteiks valsts iekārtu paaudžu paaudzēs. Mums ir jāmēģina ieskatīties laikmetā uz priekšu.

Šie cienījamā valstsvīra vārdi ir apliecinājums ne tikai pirmsākumiem labas likumdošanas principa tvēruma konkretizācijai, bet arī apliecinājums mūsu Satversmes tēvu viedumam. Satversmes izstrādātāji mūs aicina vienmēr paturēt prātā nākotnes perspektīvu. Varētu pat sacīt, ka Satversmes tēvi mums ir atstājuši mantojumā viedu darba formulu – gan likumdevējam, izstrādājot jaunas tiesību normas, gan tiesību piemērotājiem, tās piemērojot, ir jāuzdod sev jautājums – vai un kā mūsu darba rezultāts ietekmēs Latviju un vienotu Eiropu ne tikai šodien, bet arī rītdien. Vai mūsu darba rezultāts sekmēs brīvas, demokrātiskas un tiesiskas valsts attīstību.

Neapšaubāmi – ieraudzīt un izprast nākotnes perspektīvu nav vienkāršs uzdevums. Satversmes tiesa, meklējot atbildes uz sarežģītiem tiesību jautājumiem, savā judikatūrā ir atzinusi, ka zinātne ir neatņemams valsts un visas sabiedrības sekmīgas attīstības priekšnoteikums. Tātad tieši zinātne palīdz mums saskatīt nākotnes izaicinājumus un piedāvā iespējamos risinājumus ar mērķi veidot pasauli drošāku un paredzamāku. Tieši zinātne ir mūsu labākais domubiedrs un palīgs, risinot valsts ilgtspējīgai attīstībai nozīmīgus jautājums.

Šodienas konferencē ar referātiem uzstāsies augstākās raudzes zinātnieki, kuri ar saviem pētījumiem sekmē demokrātiskas valsts iekārtas attīstību un sabiedrības dzīves kvalitāti. Ieklausīsimies zinātnieku paustajās atziņās, centīsimies izprast priekšā stāvošos izaicinājumus un pārdomāsim to, uz kādiem jautājumiem jau šodien ir jāmeklē atbildes.

Novēlu visiem konferences dalībniekiem un klausītājiem vērtīgas atziņas, kā arī baudīt šo brīnišķīgo vērtību, ka mēs varam viens otru satikt klātienē.