Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna starptautiskajā konferencē “Ukrainas Konstitucionālās tiesas loma valsts stratēģijas īstenošanā, lai Ukraina kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti”

30.06.2022.

Aldis Laviņš
Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Uzruna starptautiskajā konferencē “Ukrainas Konstitucionālās tiesas loma
valsts stratēģijas īstenošanā, lai Ukraina kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti”

Rīga, 2022. gada 28. jūnijs

Godājamais priekšsēdētāja vietniek Holovaty!

Ekselences!

Dāmas un kungi!

Esmu patiesi pagodināts ar šo iespēju uzrunāt jūs un sveikt Ukrainas Konstitūcijas dienā!

Vēlētos, lai mēs varētu tikties klātienē, bet diemžēl mēs tiekamies laikā, kad ukraiņu tauta ar ieročiem cīnās par dzimteni, demokrātiju, ģimenēm un brīvību izvēlēties savu likteni. Ukraiņu tauta stingri cīnās pret Putina asiņaino militāro agresiju. Karš Ukrainā nav tikai slikts sapnis – tā ir realitāte, kurā mums ir jārīkojas vienoti un attiecīgi jāreaģē. Vēl nekad nav bijusi tik spēcīga nepieciešamība būt kopā, aizsargāt sevi kopā un rīkoties kopā. Sadarbība un saskaņoti centieni, savstarpējs atbalsts un kopīga rīcība ir mūsu atbildes uz pašreizējām Krievijas režīma ģeopolitiskajām ambīcijām!

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, apņēmusies veicināt universālās konstitucionālās vērtības – demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību aizsardzību, kas nostiprinātas ikvienas Eiropas valsts konstitūcijā, pauž solidaritāti un vienotību ar Ukrainas kolēģiem un Ukrainas tautu. Neatkarība, brīvība un cilvēka cieņa ir pamatprincipi, kas mums ir jāveicina, jāīsteno, jāievēro un jāatjauno, jo īpaši laikā, kad šīs vērtības ir apdraudētas.

Gan Latvijas valsts, gan Latvijas Republikas Satversmes tiesa gan vārdos, gan darbos turpina atbalstīt Ukrainas nostāju. Šajos grūtajos laikos mēs novērtējam solidaritātes un vienprātības nozīmi, aizstāvot tādas vispārcilvēciskas vērtības kā brīvība, demokrātija un tiesiskums. Mēs solidarizējamies ar Ukrainu un tiem, kas pēdējos gados ir veicinājuši tiesiskuma stiprināšanu Ukrainā.

Ļaujiet man turpināt ar atsauci uz franču valstsvīru un Eiropas valstu politiskās, tiesiskās un ekonomiskās vienotības veicinātāju Robertu Šūmanu, kurš 1963. gadā teica:

“Mums ir jāveido apvienotā Eiropa ne tikai brīvo tautu interesēs, bet arī tādēļ, lai varētu uzņemt Austrumeiropas tautas šajā kopienā, ja tās, atbrīvotas no ierobežojumiem, kādos tās dzīvo, vēlas pievienoties un meklēt mūsu morālo atbalstu. Mēs esam viņiem parādā vienotas, brālīgas Eiropas piemēru. Katrs mūsu solis šajā ceļā viņiem pavērs jaunas iespējas. Viņiem ir nepieciešama mūsu palīdzība, lai īstenotu transformāciju, kas viņiem ir jāpanāk. Mūsu pienākums ir būt gataviem.”

Roberts Šūmans to teica pirms 59 gadiem, un es esmu patiesi gandarīts, ka pagājušajā ceturtdienā Eiropas Parlaments ar pārliecinošu balsu vairākumu nobalsoja par Eiropas Savienības kandidātvalsts statusa piešķiršanu Ukrainai, tādējādi dodot skaidru politisku signālu un apstiprinot Eiropas perspektīvu Ukrainai. Mēs ļoti lepojamies ar šo ukraiņu tautas sasniegumu. Es uzskatu, ka šī bija vēsturiski nozīmīga diena ne tikai Ukrainai, bet arī visai Eiropas nākotnei!

Dārgie ukraiņu draugi!

Ir svarīgi turpināt virzību uz pilnīgu integrāciju Eiropas Savienībā. Lai Ukraina varētu pievienoties Eiropas Savienībai, būs jāveic virkne politisku, ekonomisku un tiesisku reformu. Turpmākais integrācijas process nebūs viegls, tas prasīs daudz spēka un pacietības.

Piemēram, līdz ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai 2004. gadā Eiropas Savienības tiesības ir kļuvušas par Latvijas tiesību sistēmas neatņemamu sastāvdaļu un tām ir prioritāte pār nacionālajiem tiesību aktiem. Pirms pievienošanās ES Latvijas tiesību akti tika transponēti, lai Latvijas tiesību sistēma varētu brīvi darboties Eiropas Savienības tiesiskajā telpā. Tas nozīmē, ka Latvijas gandrīz 20 gadu pieredze Eiropas Savienības tiesiskajā telpā būtu ļoti noderīga mūsu Ukrainas draugiem.

Mēs esam gatavi atbalstīt Ukrainas Konstitucionālo tiesu jūsu tiesību sistēmas pārveides priekšvakarā. Latvijas Republikas Satversmes tiesa daudzus gadus uztur aktīvu dialogu ar Ukrainas Konstitucionālo tiesu, piedaloties dažādās apmaiņas programmās par tādiem jautājumiem kā pamattiesību aizsardzība, tiesiskums un konstitucionālās tiesas process. Un tieši tagad, Ukrainai kļūstot par Eiropas Savienības kandidātvalsti, Latvijas Republikas Satversmes tiesai ir lieliska iespēja sniegt savu ieguldījumu vēl vienā ar mūsu pieredzi cieši saistītā jautājumā, proti, par tiesvedību saistībā ar Eiropas Savienības tiesībām un prejudiciālo nolēmumu pieņemšanu.

Konstitucionālās tiesas nolēmumi nebija pārsūdzami, tāpēc arī turpmāk Ukrainas Konstitucionālajai tiesai būs jāņem vērā, ka gadījumā, ja lietas iznākums bija atkarīgs no Eiropas Savienības tiesību aktu interpretācijas, Eiropas valstu konstitucionālajām tiesām bija jāpārbauda, vai konkrētais jautājums jau nav Eiropas Savienības Tiesas skaidrots un vai attiecīgā tiesību akta noteikumi ir tik skaidri, lai neradītu pamatotas šaubas, un jāizlemj, vai ir nepieciešams Eiropas Savienības Tiesas prejudiciāls nolēmums. Šis un citi ar pievienošanos Eiropas Savienībai saistītie jautājumi ir tikai daži no izaicinājumiem, kas Ukrainas Konstitucionālo tiesu gaida pārskatāmā nākotnē. Tomēr varat būt droši – jūs nebūsiet vieni!

Paldies par jūsu uzmanību! Slava Ukrainai!