Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna, atklājot konferenci “Pamattiesību ierobežojumi demokrātiskā valstī”

11.12.2015.

Rīgā 2015. gada 11. decembrī

Nu jau pirms vairāk nekā 19 gadiem (1996. gada 5. jūnijā) likumdevējs pieņēma valstij ļoti nozīmīgu lēmumu – radīja iestādi, kura, aizstāvot katru indivīdu, lielā mērā ir atbildīga par tiesiskuma nodrošināšanu un cilvēktiesību aizsardzību. Šai iestādei – Satversmes tiesai – ir nenoliedzama loma daudzu aktuālu un sarežģītu problēmu risināšanā.

Neskaitāmas reizes Eiropas un pasaules konstitucionālās tiesas ir apliecinājušas, ka tām ir unikāla loma ne tikai konstitūcijas vērtību nodrošināšanā, tiesiskuma sargāšanā un ikviena cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzībā, bet tās ietekmē arī valsts prestižu, tās tēlu, ekonomisko attīstību, likumdošanas kvalitāti, kā arī sabiedrības izglītošanu.

Par Satversmes tiesas dzimšanas dienu uzskatāms 9. decembris, tāpēc katra gada nogalē tiesa šaurākā vai plašākā lokā, atzīmējot šos tiesas svētkus, organizē konferenci par aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem.

Svētku reize ir īstais laiks, kad pateikties visiem, kuri ir devuši ieguldījumu tajā, ka Satversmes tiesa ir institūcija, kura bauda vislielāko sabiedrības uzticēšanos, to respektē, ar to rēķinās. Proti, pateicos

  • kolēģiem – tiesnešiem;
  • tiesas kolektīvam;
  • visiem Satversmes tiesas izskatīto lietu dalībniekiem – gan par doto iespēju izskatīt konkrētu tiesību jautājumu (likumdevējam par normas radīšanu; pieteikumu iesniedzējiem – par pieteikumiem un aktīvu līdzdarbošanos tiesiskuma nodrošināšanā); gan par viedokļiem lietās, kā arī jebkuram juristam vai ne-juristam, kura darbība vai pētījums ir veicinājis tiesas spriešanas kvalitāti.

Šodien Satversmes tiesa var atskatīties jau uz 19 spraigā darbā pavadītiem gadiem. Šobrīd mēs nerunājam par lielām pārmaiņām. Darba apjoms ir līdzīgs kā citus gadus. Kvalitāte, kā vienmēr, ir mūsu prioritāte. Mēs vērtējam iespējas attīstīties un mērķtiecīgi pie tā strādājam. Jebkurai institūcijai ieslīgšana pašapmierinātībā nozīmētu stagnāciju. Intensīvais darbs un regulārā starptautiskās pieredzes integrēšana Satversmes tiesai šobrīd nozīmē vienmērīgu, saprātīgu, mērķtiecīgu un kvalitatīvu attīstību (virzību).

Ja mēs gribam runāt par stipru Latviju, tad mums visu pirmām kārtām ir jārunā par tiesisku valsti, par tiesisku Latviju. Tiesiskas valsts pastāvēšana ir viens no priekšnoteikumiem sabiedrības drošībai. Tā ir prioritāte. Un konstitucionālajām tiesām ir galvenā loma šā tiesiskuma nodrošināšanā, cilvēktiesību aizsardzībā, katras nācijas, katras valsts, katra iedzīvotāja interešu aizsardzībā.

Savukārt vienotā Eiropas telpa, politiskie izaicinājumi ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē visām konstitucionālajām tiesām (arī citās valstīs) liek skatīties uz līdzīgiem izaicinājumiem. Un šos izaicinājumus mēs esam gatavi pieņemt. Mēs apzināmies, ka pareizo risinājumu var nodrošināt tikai sarunas dialoga formā, tālredzīgi risinot tiesību jautājumus un gudri domājot par Eiropas tiesību telpas nākotni. Un šeit ir ļoti nozīmīga loma efektīvai konstitucionālo tiesu sadarbībai.

Arī šodien konferencē piedalās mūsu ārvalstu kolēģi – Lietuvas Republikas konstitucionālās tiesas un Ukrainas konstitucionālās tiesas tiesneši. Viņu pieredze mūsu šodienas diskusiju noteikti padarīs plašāku. Paldies viņiem gan par regulāro sadarbību, gan par to, ka viņi šajā gada nogalē, parasti ļoti saspringtajā laikā, atrada iespēju pie mums atbraukt un iesaistīties mūsu diskusijā.

Ievērojot manai uzrunai atvēlēto laiku, es neaplūkošu tuvāk 2015. gadā analizētos tiesību jautājumus. Tikai vēlreiz atgādināšu – 2016. gada sākumā Jurista Vārdā jūs atdarīsiet detalizētu atskaiti par Satversmes tiesas darbu 2015. gadā.

Sabiedrībai ir tiesības zināt, un tai būtu jāizprot konstitucionālās tiesas darbs, tās nozīme valstij svarīgos procesos. Tāpēc mēs ne vien katru gadu atskaitāmies par padarīto, bet arī ikdienā esam gatavi runāt par tiesas darbu un labprāt savu resursu ietvaros organizējam atklātas diskusijas par aktuāliem tiesību jautājumiem.

Spriežot par to, kādi tiesību jautājumi būtu pārrunājami, lai ne tikai uzlabotu Satversmes tiesas darbu, bet novērstu iespējamās kļūdas attiecībā uz cilvēktiesību nodrošināšanu jau sākotnējās valsts iestāžu darbībās, šogad apstājāmies pie tēmas par cilvēktiesību ierobežojumiem demokrātiskā valstī. Kvalitatīva visu iesaistīto pušu diskusija – gan ierobežojuma noteicēju, gan ierobežojumu piemērotāju, gan ierobežojumu izvērtētāju lokā – neapšaubāmi varētu celt cilvēktiesību aizsardzības līmeni.

Milzīgu paldies jau konferences sākumā es gribu pateikt visiem tiem, kas piekrita prezentēt savu viedokli, paldies arī tiem, kas plāno piedalīties diskusijā. Temats ir interesants. Mēs ceram uz vērtīgu domu apmaiņu.

Lai Jūsu pieredze un idejas palīdz mums turpmākajā tiesas darbā!

Vēlu veiksmi konferences darbā.