Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna tiesībsarga 2015. gada konferencē

09.12.2015.

Rīgā 2015. gada 9. decembrī

Jūsu Ekselence Saeimas priekšsēdētājas kundze!
Godājamais tiesībsarga kungs!
Cienījamās dāmas un godātie kungi!

Tiesībsarga organizētās konferences ir jau kļuvušas par tradīciju.

Konferenču organizēšana sasaucas ar tiesībsarga institūcijas mērķiem, jo konferences ir piemērots un efektīvs veids sabiedrības informēšanai par cilvēktiesību aktualitātēm un vienlaikus tā ir iespēja izglītot valsts un pašvaldības iestāžu amatpersonas.

Šāgada konference ir īpaša – tā atskatās uz tiesībsarga paveikto 2011. – 2015. gadā un zināmā mērā ir kā atskaite par tiesībsarga biroja darbu šā brīža tiesībsarga Jura Jansona vadībā.

Tiesībsarga institūcija ir veidota, lai stiprinātu tiesiskumu, uzlabotu valsts iestāžu darbības efektivitāti, kā arī veicinātu cilvēktiesību ievērošanu. Paralēli saviem tiešajiem likumā ierakstītajiem uzdevumiem tā piedalās vēl arī citos sabiedrībai nozīmīgos procesos, proti, ar savu darbību tā ceļ un vairo sabiedrības tiesisko apziņu.

Demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatprincips prasa, lai valsts vara tiktu īstenota sabiedrības interesēs. Sabiedrības uzticēšanās ir kā tests valsts un tās iestāžu efektīvai darbībai. Tiesībsargam šajā ziņā ir dubults uzdevums – ne tikai nodrošināt uzticību savai institūcijai, bet norādīt uz kļūdām un palīdzēt tās labot citām valsts un pašvaldības iestādēm, tādējādi vairojot sabiedrības uzticēšanos arī tām.

Es vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktu paldies tiesībsargam Jurim Jansonam par godprātīgu sava amata pildīšanu, par ieguldījumu tiesiskuma vairošanā un cilvēktiesību aizsardzībā. Vienlaikus vēlētos atzinīgi novērtēt arī tiesībsarga uzdrīkstēšanos runāt par iestādei nepieciešamajiem resursiem. Likumdevējam un valdībai ir jāspēj nodrošināt šīs institūcijas efektīvu darbību, paredzot tai pienācīgu finansējumu. Tas ir valsts un sabiedrības interesēs stiprināt gan tiesībsarga statusu, gan tiesībsarga biroja kapacitāti.

Cienījamie klātesošie!

Latvijā cilvēktiesību aizsardzībā nozīmīgu lomu spēlē gan Satversmes tiesa, gan arī tiesībsargs. Kā galvenajām spēlētājām cilvēktiesību aizsardzības jomā šīm divām institūcijām ir izveidojusies cieša sadarbība gan normatīvā regulējuma ietvaros, gan ārpus tā. Ja runājam par normatīvā regulējuma ietvaru, tad vispirms ir jāpiemin tiesībsarga tiesības vērsties Satversmes tiesā, kas tiek īstenotas, nepieciešamības gadījumā iesniedzot pieteikumu tiesā. Otrs aspekts attiecas uz likumā paredzēto iespēju Satversmes tiesai lūgt tiesībsargu izteikt viedokli par ierosinātajās lietās svarīgajiem tiesību jautājumiem, ko tiesībsarga institūcija atzinīgā kvalitātē izpilda.

Satversmes tiesas un tiesībsarga darbība saskaras ne tikai jau pieminētajos aspektos. Arī tradīciju ziņā ir atrodami kopīgi saskares punkti.

Vēlos pieminēt populārākās “ikgadējās decembra tradīcijas”

  • tiesībsarga organizētā ikgadējā konference par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;
  • Satversmes tiesas ikgadējā konference par godu Satversmes tiesas dzimšanas dienai (9. decembrī);

Jāteic, ka šīs abas tradīcijas savstarpēji konkurē. Konkurē par labākajiem decembra sākuma datumiem. Tā diemžēl ir arī šajā gadā. Jau no šodienas mums sāksies intensīvs darbs Satversmes tiesas ikgadējā konferencē, kurā mēs šogad plānojam, ne tikai diskutēt par aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem, bet šaurākā lokā, piedaloties Lietuvas un Ukrainas KT-u kolēģiem, mēģināsim rast risinājumus dažādām mūsu reģionā aktuālām konstitucionālām problēmām.

No vienas puses, ir žēl, ka paralēlā konferenču notikšana neļauj visiem interesentiem piedalīties visās aktuālajās sarunās par tiesību jautājumiem. Savukārt, no otras puses, cilvēku interese un vēlme piedalīties abos pasākumos liecina par to, cik aktuāli un svarīgi ir tie jautājumi, par kuriem mēs diskutējam.

Juristi un tiesību speciālisti ar mums diskutē. Sabiedrība par mums interesējas. Mums tas ir svarīgi, lai vēl vairāk pilnveidotu un uzlabotu mūsu darbību un vairotu sabiedrības uzticēšanos vienām no galvenajām cilvēktiesību aizsargātājām un nodrošinātājām – Satversmes tiesai un tiesībsargam.

Godājamais tiesībsarg! Godātie tiesībsarga biroja darbinieki!

Vēlu Jums, lai ikgadējās konferences, gan ikdienas darbs arvien vairo uzticēšanos jūsu institūcijai!

Lai ražīga un rezultatīva arī turpmākā tiesībsarga un Satversmes tiesas sadarbība!

Un lai mēs visi kopā vairotu kopējo sabiedrības labumu!

Kolēģi!

Vēlu jums vērtīgu un idejām bagātu konferenci!