Satversmes tiesas priekšsēdētaja Alda Laviņa uzruna pasākumā par godu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas simtgadei

02.06.2023.

Aldis Laviņš

Satversmes tiesas priekšsēdētajs

Uzruna pasākumā par godu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas simtgadei

2023. gada 2. jūnijā

Augsti godātais Valsts prezidenta kungs!

Augsti godātais Augstākās tiesas priekšsēdētāja kungs!

Ļoti cienījamā tieslietu ministres kundze!

Ļoti cienījamā advokatūras saime!

Viens no svarīgākajiem demokrātiskas tiesiskas valsts pilnvērtīgas un ilgtspējīgas funkcionēšanas priekšnoteikumiem ir neatkarīga un objektīva tiesu vara. Savukārt advokāta sniegtās juridiskās palīdzības efektivitāti un kvalitāti garantē tieši viņa piederība tiesu sistēmai, tātad arī tiesu varai, kas tam piešķir plašākas pilnvaras un iespējas aizstāvēt klienta intereses. Tātad zvērinātam advokātam ir būtiska nozīme un svarīgs uzdevums – viņš gādā arīdzan par demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību aizsardzību!

Viena no šīm vērtībām ir katra cilvēka tiesību aizstāvēšana grūtā brīdī. Satversmes 92. panta pirmā teikuma tiesisko sastāvu veido tikai viens vienīgs atslēgas vārds – “ikviens”. Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Un tieši jūs, augsti godātie advokāti, ļoti cienījamās advokātes, esat tas starpnieks, ar kura palīdzību tiesiskums tiek tuvināts ikvienai personai!

Advokāta uzdevums ir ne vien aizstāvēt vai pārstāvēt personu tiesā, bet arī palīdzēt tiesai noskaidrot lietas patiesos apstākļus, kalpot taisnīgai tiesai un tiesiskai iekārtai. Advokāti ir nozīmīgi tiesu sadarbības partneri. Jūs sniedzat palīdzīgu roku arī mums, Satversmes tiesai, sagatavojot juridisko pamatojumu un pārstāvot gan pieteikuma iesniedzēju, gan nereti arī institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, un tādējādi sekmējot iespējami taisnīgāka nolēmuma pieņemšanu.

Ļoti nozīmīga ir arī jūsu kā lietpratēju ekspertīze – jūs katrs savā specializācijas jomā esat Satversmes tiesai snieguši neskaitāmus pieaicināto personu viedokļus. Zvērināti advokāti aktīvi iesaistās dialogā ar Satversmes tiesu ne tikai tiesvedības ietvaros, bet arī piedaloties Satversmes tiesas rīkotajās domnīcās un konferencēs. Šāds visaptverošs dialogs ir viens no būtiskākajiem demokrātijas un tiesiskuma attīstības faktoriem. Tāpēc jebkurā mirklī, kad tas nepieciešams Latvijas tiesiskās sistēmas uzlabošanai, esam atvērti diskusijām un sadarbībai ar jums, advokātu saime, dažnedažādās formās!

Advokatūra īsteno arī valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā. Mūsu kopīgs uzdevums ir gādāt, lai šis rīks būtu vēl efektīvāk izmantojams mazāk aizsargāto personu pamattiesību aizstāvēšanai. Cieņpilna attieksme, pazemība tiesiskuma un ikviena cilvēka individuālās problēmsituācijas priekšā ir nevis vēlamība, bet gan mūsu visu kopīgs pienākums!

Advokatūras simtgades svinībās aicinu mūsu moderno un progresīvo advokātu saimi neapstāties, turpināt augt un izkopt Latvijas iedzīvotāju tiesību aizsardzības standartu! Kopīgi mēs sargājam ikvienu iedzīvotāju! Novēlu advokātu saimei vēl augstāk celt sava darba kvalitātes latiņu, kā arī būt par ikvienam cilvēkam tuvāko un augstvērtīgāko Satversmē nostiprināto pamattiesību īstenošanas garantu! Paldies jums par jūsu darbu!