Satversmes tiesas priekšsēdētaja Alda Laviņa uzruna filmas “Atver Satversmi” pirmizrādē

27.05.2022.

Aldis Laviņš

Satversmes tiesas priekšsēdētajs

Uzruna filmas “Atver Satversmi” pirmizrādē

2022. gada 26. maijā

Patiess prieks, ka tik kuplā skaitā esam pulcējušies kopā, lai Satversmes simtgadi godinātu ar izglītojošās filmas “Atver Satversmi” kopīgu skatīšanos. Esmu gandarīts, ka mēs dažādos veidos cildinām savas valsts pamatlikumu. Par godu mūsu Satversmes simtgadei Satversmes tiesa kopā ar Latvijas Banku ir izkalusi sudraba monētu. Kopā ar Latvijas Pastu esam izlaiduši pastmarku, bet kopā ar oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis” esam izveidojuši izglītojošu filmu par mūsu Satversmi. Katrs no šiem projektiem savā veidā izceļ Satversmes nozīmi demokrātiskā tiesiskā valstī.

Filma “Atver Satversmi” ir zīmīga ar to, ka pirmo reizi gadsimta laikā Satversmes teksts tiek darīts pieejams tādā formātā, kas ikvienam viegli saprotamā veidā ļauj gūt priekšstatu par Satversmes rašanās vēsturi, tās saturu, tajā ietvertajām vērtībām – par brīvību, par demokrātiju, tiesiskumu un cilvēka cieņu. Tieši šīs vērtības bija tās, kuru dēļ tika nodibināta Latvijas valsts 1918. gadā, kuru dēļ Latvijas cilvēki bija gatavi atdot savu dzīvību Neatkarības karā, kuru dēļ Latvijas cilvēki guva drosmi stāties pretī Padomju režīmam un pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Šobrīd tas ir mūsu paaudzes uzdevums – iestāties par Satversmes, brīvības, demokrātijas un tiesiskuma aizsardzību. Šā uzdevuma apzināšanās jo īpaši ir aktuāla šodien, kad Krievijas autoritārais režīms mēģina nežēlīgi, ar ieročiem iznīcināt brīvību, demokrātiju un tiesiskumu Eiropā. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi ir tas, lai Latvijas sabiedrība apzinātos un novērtētu Satversmes kā mūsu brīvības un demokrātijas avota nozīmi. No sirds priecājos, ka šā projekta izglītojošais raksturs, interaktīvais veidols, vizuālais risinājums un muzikālais noformējums ir vērsts uz to, lai sabiedrībā vairotu zināšanas par mūsu valsts pamatlikumu. Mums ir jāpaskaidro Latvijas iedzīvotājiem, ka Satversme nav dokuments tikai juristiem. Satversme ir mūsu valstiskuma simbols un garants ikvienam no mums baudīt brīvību un piedalīties savas valsts pārvaldīšanā un labklājības celšanā.

Šī lieliskā ideja – ar izglītojošas filmas palīdzību pievērst sabiedrības uzmanību Satversmes tekstam – radās žurnāla “Jurista Vārds” redakcijā. Satversmes tiesa, kas aktīvi veido dialogu ar sabiedrību, ar lielu interesi iesaistījās projektā, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu mērķi, ka katrā skolā, bibliotēkā un mājsaimniecībā varētu skanēt Satversmes teksts. Tagad ar šīs filmas palīdzību Satversmi var klausīties un skatīties katrā laikā un vietā.

Satversmes tiesas vārdā gribu izteikt pateicību radošajai grupai un filmas dalībniekiem, kā arī žurnāla “Jurista Vārds” redakcijai un oficiālajam izdevējam “Latvijas Vēstnesis”! Kopā ar Jums ir izdevies īstenot vēl vienu projektu, kas balstās paaudžu dialogā, vairo Satversmes spēku un uztur to dzīvu nākamībā! Mūsu valsts pamati būs tik stipri, cik stipra būs mūsu katra pārliecība un mīlestība pret Latviju, tās brīvību un demokrātiju!  Novēlu, lai filma “Atver Satversmi” ir jauns iedvesmas avots, kas katrai paaudzei ļaus veidot brīvu, stipru un ilgtspējīgu demokrātisku tiesisku Latvijas valsti!