Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna, atklājot starptautisko konferenci “Kā starptautiskās tiesības darbojas krīzes laikā”

22.09.2016.

Rīgā 2016. gada 8. septembrī

Godājamais rektora kungs,
Godājamais ESIL prezidenta kungs,
Dāmas un kungi, kolēģi,

Esmu patiesi gandarīts, ka Satversmes tiesa savu 20 gadu jubileju šogad var atzīmēt, līdzdarbojoties divos nozīmīgos forumos (pasākumos). Maija beigās Rīgā pulcējās Eiropas un tuvāko reģionu Konstitucionālo tiesu tiesneši, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tiesas tiesneši, lai diskutētu par tiesu aktīvismu, proti, par tiesu pieļaujamo un nepieciešamo līdzdarbošanos aktuālo tiesību un tiesībpolitikas jautājumu risināšanā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Pasākumā tika iezīmēta tiesnešu loma aktuālo jautājumu un problēmu risināšanā.

Tomēr tiesām ir stingri jādarbojas savas kompetences ietvaros un problēmas jārisina konkrētu lietu ietvaros, bet tiesību jautājumus reizēm nepieciešams risināt plašāk, nekā to normatīvais regulējums pieļauj tiesām. Tāpēc tiesību speciālistiem – tiesību zinātniekiem un juristiem – ir neatsverama loma tiesiskas vides nodrošināšanā.

Tiesu nolēmumos bieži varam sastapt tiešas atsauces uz tiesību zinātnieku atziņām, tāpat arī normatīvo aktu izstrādes procesā politiķu argumentācija tiek stiprināta ar tiesību zinātnieku atziņām. Tāpēc nav šaubu, ka tiesību zinātnieku diskusijas ir nozīmīgas gan politiskajai videi, gan tiesām. Tās virza tiesisko domu, tās netieši veido sabiedrības tiesisko apziņu, tās ietekmē sabiedrības attīstību, reizēm pat vairāk nekā mēs to varam iedomāties. Tiesību zinātnieku – jūsu – zināšanas uzliek jums īpašu pienākumu pret sabiedrību.

Tiesību speciālistu ietekme sabiedrībā aizvien palielinās. Es apzināti runāju par lomu sabiedrībā, bet nevis lomu valstī. Teju visi šobrīd aktuālie tiesību jautājumi ir jāaplūko plašāk nekā vienas valsts ietvaros.

Demokrātiskā un tiesiskā sabiedrībā tieši tiesības ir tas instruments, kuram ir jānodrošina iespēja reaģēt uz dažādiem izaicinājumiem. Šodien izaicinājumiem pārsvarā ir pārnacionāls raksturs, tāpēc aizvien pieaug starptautisko tiesību nozīme un tiesību zinātnieku kā ideju ģeneratoru, iespējamo problēmu atradēju un risinājumu piedāvātāju loma.

Diemžēl ģeopolitiskā situācija šodien Eiropā ir aktualizējusi nopietnus un reizēm pat kritiskus jautājumus. Ekonomiskā krīze, bēgļu krīze, solidaritātes krīze pašā Eiropas iekšienē, aizvien pieaugošais terorisms un bruņotie konflikti ietekmē mūsu ikdienu un liek mums domāt, par to, kā aizsargāt mūsu ideālus, vērtības un tradīcijas, izmantojot efektīvākos līdzekļus.

Tieši starptautiskās tiesības ir izstrādātas ar mērķi paredzēt nepieciešamos līdzekļus minēto izaicinājumu atrisināšanai.

Bet, jautājums ir:

Vai šie līdzekļi ir pietiekami efektīvi?
Kā tos izmantot?
Vai tie ir elastīgi piemērojami mainīgās pasaules jaunajiem apstākļiem?
Tie ir jautājumi, par kuriem mēs diskutēsim šajās dienās.

Godājamie kolēģi,

Mūsu forums ir labākā vieta, kur diskutēt par šādiem jautājumiem. Esmu ļoti gandarīts par to, ka Satversmes tiesa ir līdzorganizators šāda nozīmīga foruma organizēšanā. Tas ir gada prestižākais starptautisko tiesību pasākums Eiropā – 12th Annual Conference of the European Society of International Law (ESIL).

Mums, kā vienmēr, ir patiess prieks sadarboties ar Rīgas Juridisko augstskolu.

Mēs esam gandarīti par iespēju sadarboties ar Eiropas Starptautisko tiesību asociāciju – institūciju, kuras mērķis ir vairot tiesiskumu.

Mēs augstu vērtējam Latvijai doto iespēju uzņemt šo forumu, un tieši Rīgā diskutēt par aktuāliem starptautisko tiesību jautājumiem, par efektīvākajiem krīzes risinājumiem visai Eiropai.

Latvijā, risinot konkrētus tiesiskos strīdus, starptautiskās tiesības un to piemērošanas prakse kalpo par līdzekli Satversmē noteikto tiesību normu un principu satura noskaidrošanai. Satversmes tiesa, interpretējot Satversmi un Latvijas starptautiskās saistības, vienmēr meklē tādu risinājumu, kas nodrošinātu harmoniju starp konstitūciju un starptautiskajām saistībām. Jo kur ir harmonija un līdzsvars, tur ir miers un saticība.

Tāpēc – lai mūs iedvesmo šajās dienās izskanējušās idejas! Lai tās palīdz rast harmoniskus risinājumus konkrētām problēmām un krīzēm.

Lai izdevies šis pasākums!